Skip navigation

Ældrepolitik

Ældrepolitikken skal fungere som et solidt fundament for arbejdet på hele ældreområdet og være retningsgivende for udviklingen i de kommende år – uanset om det gælder indsatsen for demente, forebyggelse eller noget helt tredje.

Vejle Kommune har fået en ældrepolitik

Den er resultatet af en to år lang proces, hvor borgere, medarbejdere, Ældreråd og politikere har været med til formulere indholdet i politikken. Det er sket ved bl.a. en række debat-arrangementer rundt om i kommunen, gennem en offentlig høring og igennem det politiske arbejde i Seniorudvalget og i Byrådet.

Ældrepolitikken er bygget op omkring en vision og fire indsatsområder, som samlet set dækker over den service, Vejle Kommune tilbyder de ældre borgere.

Ældrepolitikkens vision er at:

• Borgerne skal opleve gode rammer for selv at tage ansvar for eget liv

• Borgere, som har betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, skal have mulighed for at leve et værdigt liv


• Det skal være attraktivt at yde en indsats til gavn for vore ældre medborgere


Denne side er sidst opdateret: 28.04.2011

Ældrepolitik 

Ældrepolitik