Skip navigation

Ældrerådet

Ældrerådet er et råd på 13 medlemmer, der er valgt for en 4-årig periode. Rådet fungerer som bindeled mellem det politiske system og kommunens ældre borgere.

Se medlemmerne af Ældrerådet

Hvilke sager behandler Ældrerådet?

Ældrerådet behandler f.eks. sager om:
- hjemmehjælp
- omsorgsarbejde
- madservice
- boligforhold
- plejehjem
- dagcentre
- døgnpleje
- lokale trafikforhold
- aktiviteter for ældre


Ældrerådets møder i 2016 

21. januar 
11. februar
10. marts
7. april
28. april
25. maj
14. juni
4. august
1. september
29. september
26. oktober
17. november
8. december 

Se referat fra møderne (under udvalg klikker du på Ældrerådet)

Møderne afholdes som udgangspunkt kl. 8.30-11.00.

Birger Kruse er sekretær for Ældrerådet - telefon 76 81 60 30 eller birkr@vejle.dk
Du kan også kontakte  Grethe Mikkelsen - telefon 76 81 81 03 eller gremi@vejle.dk


Ældrerådet

Ifølge Retssikkerhedsloven § 30 vælges et Ældreråd ved direkte valg mindst hvert 4. år. Personer, der har fast bopæl og som er fyldt 60 år har valgret og er valgbare til Ældrerådet. Ældrerådets opgave er, at rådgive Kommunalbestyrelsen/Seniorudvalget om ældre- og lokalpolitiske spørgsmål. Endvidere skal Ældrerådet høres om alle forslag, der vedrører ældre.