Skip navigation

Kvalitetsmål

Kvalitetsmålene tager udgangspunkt i ældrepolitikken, som er politisk vedtaget. Målene er rettet mod både myndigheden og leverandørerne inden for Seniorområdet. Myndighedsafdelingen samt leverandørerne er forpligtet til at gennemføre kvalitetsopfølgning for at opfylde kvalitetsmålene og arbejde ud fra visioner og værdier.

Borgere der kommer i kontakt med Seniorområdet i Vejle Kommune skal opleve

 • at måden hjælpen bliver givet på, er præget af forståelse for den enkeltes ønsker om hvordan livet leves
 • en imødekommende, ligeværdig og åben dialog med et klart og forståeligt indhold.
 • størst mulig kontinuitet og helhed i den indsats kommunen leverer
 • der er fokus på en positiv udvikling uanset funktionsniveau idet der fokuseres på ressourcer frem for begrænsninger
 • tilbud om træning og forebyggelse som tilgængeligt og fleksibelt
 • den mad der leveres er sammensat ud fra en faglig opdateret viden og imødekommer behovet hos den enkelte
 • af tilbud om ældre- eller plejebolig i videst muligt omfang passer til den enkeltes ønsker og behov
 • der er fokus på fleksibilitet i indsatsen og det frie valg

Kvalitetsmål for myndighedsafdelingen.

80 % af ansøgningerne, vil være behandlet og borgerens ansøgning være afgjort samme dag som der er ansøgt.

90 % af ansøgningerne der ikke kan afgøres den dag borgeren henvender sig, vil være behandlet og afgjort indenfor følgende tidsfrister:

 • Praktisk hjælp - 15 hverdage
 • Personlig hjælp - 10 hverdage
 • Genoptræning - 5 hverdage
 • Vedligholdende træning - 20 hverdage

Kvalitetsmål for leverandøren kan læses i Indsatskataloget, følgende er et uddrag.

Praktisk bistand
Borgeren kan forvente at blive kontaktet af leverandøren senest 10 hverdage efter visitationen og hjælpen skal sættes i værk senest 15 hverdage efter kontakten fra leverandøren.

Personlig hjælp
Borgeren kan forvente, at hjælpen og igangsættes samme dag som behovet bliver kendt, hvis det vurderes som nødvendigt. Ellers sættes hjælpen i værk senest 5 hverdage efter visitationen.

Genoptræning
Borgeren kan forvente at blive kontaktet af leverandøren senest 5 hverdage efter visitationen medmindre behovet kræver en hurtigere indsats. Genoptræningen iværksættes 5 hverdage efter kontakten fra leverandøren.

Vedligeholdende træning
Borgeren kan forvente at blive kontaktet af leverandøren senest 5 hverdage efter visitationen medmindre behovet kræver en hurtigere indsats. Den vedligeholdende træning iværksættes senest 5 hverdage efter kontakten fra leverandøren.

Denne side er sidst opdateret: 18.05.2016