Skip navigation

Hjemmesygepleje

Du kan få sygepleje i dit eget hjem efter lægeordination.

Sygeplejens opgaver

Sygeplejens personale giver eksemplevis gode råd om kost og motion, giver medicin, skifter forbindinger, behandler dig for smerter og kan også pleje dig, hvis du er alvorligt syg. Sygeplejen kommer dag, aften og nat efter behov.

Vejle Kommune har 3 hjemmesygeplejersker med særlig kompetence inden for pleje af alvorligt syge og døende i eget hjem. Den kommunale palliationssygeplejerske tilbyder lindrende behandling, pleje og omsorg i hjemmet, bl.a. inden for områder som smerter, kvalme, træthed og følelsesmæssige problemer. Palliationssygeplejersken er tovholder i forhold til samarbejdet med f.eks. egen læge, sygehuset, palliativ team og myndighedsafdelingen.

Kontakt

Vil du vide mere kan du kontakte områdekontoret i dit lokalområde eller Myndighedsafdelingen.Denne side er sidst opdateret: 06.05.2015

Kontakt

Område Nord
Tlf. 76 81 77 00

Område Øst
Tlf. 76 81 71 00

Område Vest
Tlf. 76 81 79 00

Kort over områderne

Myndighedsafdelingen
Tlf.: 76 81 00 00
Telefontid dagligt kl. 8.30 - 11.00

myndighedsafdelingen@vejle.dk