Skip navigation

Træning og genoptræning

Du kan bevilliges træning, hvis det vurderes at du kan fungere bedre i din bolig og det kan lette din hverdag. Der kan bevilliges vedligeholdende træning eller genoptræning. Der er visitatoren i Myndighedsafdelingen der bevilliger dig træningen, og det er visitatoren, som vurdere om det er vedligeholdende eller genoptræning, der er behov for.

Vedligeholdende træning

Bevilliges for, at du kan bevare, fastholde og opretholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder. Formålet er, at du får mulighed for at klare dig selv længst muligt, lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Genoptræning

Bevilliges for, at du kan genvinde evnen til at fastholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder. Formålet med genoptræning er, at du har mulighed for igen at klare mest muligt selv, lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Genoptræning efter ophold på sygehus

Du kan få genoptræning efter sygehusophold, hvis du ved udskrivelsen har fået en genoptræningsplan. Genoptræningen varetages af Sundhedscenter, Vejle.

Spørgsmål om genoptræning efter indlæggelse på sygehus kan rettes til Sundhedsafdelingen.
Kontakt Vejle Kommune på tlf.: 76 81 00 00, og spørg efter Sundhedsafdelingen.

Anden træning

Ved visse kroniske lidelser er det muligt at få vederlagsfri fysioterapi, det kræver en henvisning fra din egen læge. Har du generel behov for behandling af en fysioterapeut skal du også henvises af din egen læge.

Kørsel til træning

Taksten opkræves månedsvis bagud og er udelukkende afhængig af, hvorvidt du er blevet kørt i en måned. Det er underordnet, hvornår du bliver kørt, f.eks. vil en kørsel d. 31. januar også udløse en opkrævning for januar måned, selvom det er den eneste kørsel, du har fået i januar måned. Opkrævningen er ligeledes uafhængig af, hvornår forløbet starter og stopper, det er underordnet om du starter midt i måneden eller stopper midt i måneden.
Taksten er 420 kr. pr. mdr.

Denne side er sidst opdateret: 20.10.2014

Kontakt

Har du spørgsmål til træning kan du kontakte

Myndighedsafdelingen
Tlf.: 76 81 00 00, dagligt telefontid kl. 8.30 - 11
Mail myndighedsafdelingen@vejle.dk