Skip navigation

Værdighedspolitik

Hvad er et værdigt ældreliv? Og hvad skal den kommunale hjælp til ældre basere sig på, så den bevarer og fremmer et værdigt liv for borgerne?

Politikken er udarbejdet i en proces, hvor ældreråd og seniorudvalg samt udvalgte ledere og medarbejdere er blevet inddraget i en workshop. På workshoppen har både borgere, politikere og medarbejdere således givet deres input til, hvad fokusområderne kan handle om i praksis, samt hvilke konkrete tiltag kommunen kan iværksætte, for at fremme et værdigt ældreliv.
Værdighedspolitikken er bl.a. formuleret på baggrund af disse input.

Denne side er sidst opdateret: 07.07.2016