Skip navigation

Velfærdsmagasinet

Velfærdsmagasinet er relevant information til dig, der er førtids- eller folkepensionist i Vejle Kommune. Læs om nye kommunale tilbud, aktuelle projekter, hjælpemidler og meget mere.

Seneste udgivelser

Velfærdsmagasinet udkommer fire gange årligt – februar, maj, september og november.


Tidligere udgivelser:


Målgruppe og indhold

Magasinet skal dække pensionisternes behov for aktuel information fra Vejle Kommune. Derudover indeholder det artikler og interviews - og nyt fra Ældreråd og Handicapråd.

De blev revideret og godkendt af Ældrerådet d. 7. december 2011. 

Avisen sendes automatisk til alle førtids- og folkepensionister i Vejle Kommune - ét eksemplar til hver husstand. Til ægtepar, hvor den ene er på plejecenter, bliver magasinet kun sendt til mandens adresse. Hvis hustruen også ønsker et blad, så kontakt Borgerservice på telefon 76 81 00 00. 

 

 

 

 

 

Denne side er sidst opdateret: 06.02.2017

Nyt om Velfærdsmagasinet

De sidste år er Velfærdsmagasinet blevet omdelt som adresseret magasinpost. Fremover bliver magasinet omdelt som „Hustandsdirect", som er en løsning, hvor magasinet bliver omdelt af PostNord i det adresserede omslag MED RUNDT.
(hvidt omslag).

Meld flytning

Du kan melde flytning på e-flyt

Velfærdsmagasinets redaktør og kontaktperson

 

Conni Damgaard,
Kommunikationskonsulent, Velfærdsforvaltningen
Tlf. 76 81 61 05 - mail: connd@vejle.dk