Skip navigation

Miljøforum

Vejle Kommunes Miljøforum er et samarbejdsforum på natur- og miljøområdet. Miljøforum skal medvirke til at virkeliggøre visionen Viden, Vækst og Velfærd på natur- og miljøområdet.

Opgaverne for Miljøforum

  • Orientere om nye lovområder og deres implementering inden for natur- og miljøområdet
  • Fremlægge og drøfte ideer og konkrete natur- og miljøprojekter med henblik på inspiration, samarbejde, fundraising og bredest mulig forankring af arbejdet bl.a. gennem Agenda 21 borgerinddragelse
  • Iværksætte samarbejdsprojekter om miljø- og naturforbedrende tiltag på landbrug, skovbrug og dambrug
  • Planlægge opgaver i det åbne land
  • Friluftsliv og turisme i det åbne land og i relation til vandet
  • Miljøforum holder minimum 2 møder om året samt en ekskursion. 
 

Medlemmer i Miljøforum

Natur- og Miljøudvalget
Søren Peschardt
Lars Schmidt
Peder Hummelmose
Niels Clemmensen
Alex Vejby Nielsen
Folmer Kristensen
Ingelise Hansen

Landbruget i Vejle Kommune
Nis Hjort
Lars Fomsgaard

Dambrug i Vejle Kommune
Jens Grøn

Skovdyrkerforeningen
Niels Skou

Dansk Skovforening
Jens Grøn

Turismeområdet Vejle Kommune
Morten Damgaard


Danmarks Naturfredningsforening
Per Delphin
Ole Jespersen
Uffe Rømer

Friluftsrådet i Trekantområdet
Rose Henriksen

Dansk Ornithologisk Forening
Jørgen Pagh

Danmarks Sportsfiskerforbund i Vejle Kommune
Jan Karnøe

Sportsfiskerforeningerne ved Vejle Å
Ole Damgaard

Vejle Amatørfiskerforening
Lasse Mikkelsen
Henning Fridberg

Danmarks Jægerforbund i Vejle Kommune
Regner Hansen

Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland
Torben Bøgeskov

Skov - og Naturstyrelsen, Trekantsområdet
Inken Breum Larsen

Grønt Forum
Charlotte Jensen
Michael Kierkegaard

Repræsentant for Naturvejlederne i Vejle Kommune
Niels Nørgaard og Steen Hedrup

Vejle Spildevand A/S
Mikael Schultz

 

Referater fra Miljøforum


03. marts 2016

Referat (pdf)

Bilag:   brev fra Teknik& Miljø Vejle til Jørn Jespersen (pdf)

Bilag:   Input til Naturpakken (pdf)


18. august 2016

Referat (PDF)

26. november 2015

Referat (pdf)

Bilag: Oplæg workshop Rosborg Fremtidens resiliente Vejle


26. marts 2015

Referat (PDF)

Bilag: Naturprojekt Vejle Golf Club

Bilag: SMARTNatura


13. november 2014

Referat (PDF)

Bilag: Danmarks Jægerforbund

Bilag: Fra vision til handlinger

Bilag: Markedsføring af kommunens natur- og friluftstilbud

Bilag: Status Erhvervs- og udviklingsstrategi

20. marts 2014

Referat (PDF)

Bilag: Særligt værdifulde landbrugsområder

Bilag: Naturkvalitetsplan

Bilag: Bosætningsstrategi og analyse

Bilag: Muligheder for muslingeproduktion i Vejle Fjord

Bilag: Vandplaner

Bilag: Udvikling i befolkning og boliger

12. november 2013

Referat (PDF)

Stikord (PDF)

Bilag: Dansk Ornitologisk Forening

Bilag: Naturpleje

Bilag: Status for vådområdeprojekter

Bilag: Landbrugsplanlægning 2013-2014

8. marts 2013

Referat (PDF)

Bilag: Oplevelsespunkt Vingsted

Bilag: Miljøforum Strategi

Bilag: Opsamling grupper

Bilag: Søndermarken Miljøforum

6. november 2012 

Referat (PDF)

Bilag: Ansøgning om muslingefiskeri

Bilag: Input Klimatilpasning

Bilag: Klimatilpasning

Bilag: Natur- og friluftspolitik

Bilag: Præsentation af Økolariet

Bilag: Status for Natura 2000 Handleplaner

Bilag: Status for Vandhandleplaner

13. marts 2012

Referat (PDF)

Bilag: Anlægsprojekter natur vand friluftsliv

Bilag: Jelling Monumentområde

Bilag: Naturplaner

Bilag: Nyt fra DN

Bilag: Vandhandleplanen

Bilag: Landbrugsplanlægning

11. november 2011

Referat (PDF)

Bilag: Evalueringsspørgsmål

Bilag: Planstrategi

Bilag: Vejle Amatørfiskerforening

Bilag: Muslingeskrab i Vejle Fjord

22. marts 2011

Referat (PDF)

20. januar 2011

Referat (PDF)

2010 og tidligere 

Den 16. november 2010
Den 23. marts 2010, rettet udgave
Den 23. marts 2010
Den 10. november 2009
Den 24. marts 2009
Den 11. november 2008
Den 15. april 2008
Den 13. december 2007
Den 7. juni 2007
Den 20. marts 2007

Denne side er sidst opdateret: 22.11.2016

Kontakt

Teknik & Miljø

Susanne Møller (tlf. 76812417)