Hav dette parat
 • Dine kontaktinformationer
 • Ejendommens adresse
 • Evt. billeder
Trin for trin
 1. Skriv dit navn, din adresse, postnummer og by
 2. Skriv et eller flere telefonnumre, en e-mailadresse og evt. et træffetidspunkt
 3. Skriv vejnavn og husnummer, hvor du har set rotterne. Sæt evt. en prik på kortet.
 4. Sæt flueben ved de(t) sted(er), du har konstateret rotter
 5. Skriv en kort kommentar til rottefængeren, og beskriv din oplevelse. Du kan også vedhæfte billeder.
 6. Klik på "Indsend anmeldelse".
 7. Du vil blive kontaktet af rottefængeren inden for 4 arbejdsdage fra vi modtager anmeldelsen.
 8. Har du lavet en anmeldelse, og er ikke blevet kontaktet af rottefængeren, eller du har tilføjelser til din verserende anmeldelse, skal du IKKE anmelde igen, men i stedet ringe til ServiceCentret på tlf.: 76 81 22 30 (tryk 4 for ServiceCentret).