Skip navigation

Søer og vandløb

Her kan du finde information om søer, vandløb og vandhuller

Alle vandløb, herunder grøfter, kanaler, rørlægninger og dræn samt søer, damme er omfattet af vandløbsloven. De fleste vandløb er målsatte, ligesom større søer også er målsatte.

Vandløb er delt op i offentlige og private vandløb. I offentlige vandløb er der et vandløbsregulativ, hvor bl.a. vandløbets skikkelse eller vandføringsevne og vedligeholdelse er beskrevet. I de offentlige vandløb er det kommunen, der står for vedligeholdelsen, og i de private er det lodsejerne, der står for vedligeholdelsen.

Hvis du ændrer på forholdene i vandløb eller søer, skal du være opmærksom på at det kræver en tilladelse efter vandløbsloven og i de fleste tilfælde også efter naturbeskyttelsesloven.

Du kan læse mere på de underliggende sider:

Søer og vandhuller

Vandløb

Denne side er sidst opdateret: 28.10.2014