Skip navigation

Strand og fjord

Vejle Fjord er et unikt landskab med rig mulighed for oplevelser og aktiviteter. Om sommeren er strandene et stort trækplaster for badegæster, men også fiskere, sejlere og vandrende benytter fjorden og strandene.

Store Klit ved Hvidbjerg
 

Historien bag Vejle Fjord

Vejle Fjord er en del af Vejle Å tunneldal. Det er den længste fjord- og tunneldal i det østlige Jylland. Dalen blev dannet under sidste istid. Under den ligger en endnu ældre tunneldal begravet. Vejle Fjord blev dannet i stenalderen, da den østlige del af tunneldalen blev oversvømmet.

Aktiviteter ved fjord og strand

Vejle Fjord, kysterne og strandene giver mange muligheder for forskellige aktiviteter i det fri. Vejle Kommune forsøger at tilgodese så mange interesser som muligt, så du kan få den bedste oplevelse.

Der er visse love og regler på fjorden, kysterne og strandene. Dem kan du læse mere under de enkelte emner i menuen til venstre.

Book en strand

De offentlige strande kan bookes af foreninger m.v. til offentligt tilgængelige arrangementer. Søg via bookingportalen www.udeliv.vejle.dk, hvor du også kan få et overblik over de tilgængelige strande. Vi anbefaler, at du søger minimum en måned før arrangementet.

Har du spørgsmål til lån af strande, kan du kontakte Trine Hedemand, Natur & Friluftsliv, tlf. 76 81 24 84, trhed@vejle.dk.

Alle ansøgere skal oplyse dato og klokkeslæt for arrangementets begyndelse og afslutning samt beskrive aktiviteterne under arrangementet.

Alle ansøgere låner strandene under forudsætning af at:

  • Beplantninger, græs og lignende ikke beskadiges og tilbageleveres i samme stand efter arrangementet
  • Alle genstande, der er brugt i forbindelse med arrangementet fjernes af arrangørerne umiddelbart efter arrangementet
  • Alt affald opsamles, alle affaldsspande tømmes og bortkøres af arrangøren straks efter arrangementet
  • Er det forventede deltagerantal over 100, skal arrangøren sørge for at stille toiletvogne op til arrangementet
  • Såfremt arrangørerne ikke overholder de forudsætninger som stranden er udlånt på – så bliver skaderne repareret af Vejle Kommune for arrangørens regning.

Ansøgning om arrangementer, som Natur & Friluftsliv skønner ikke kan afholdes uden at stranden tager skade, får et afslag.

Denne side er sidst opdateret: 06.04.2016

Book en strand

Strandene kan bookes af foreninger mv. til offentlig tilgængelige arrangementer.

Book en strand på udeliv.vejle.dk