Skip navigation

Aflastning & døgnanbringelse

I kan med Handicaprådgiveren drøfte Jeres situation og sammen tilrettelægge den indsats der er behov for. Handicaprådgiveren vurderer og afgør hvilke tilbud om hjælp og støtte I kan få. Alle ansøgninger om hjælp/støtte skal gå via Jeres Handicaprådgiver.

I Vejle Kommune er der mulighed for aflastning:

  • Bifrost – (tidl. Center for Ferie og Aflastning & Kilden)mulighed for aflastning i weekend og klubtilbud om eftermiddagen.
  • Aflastningsfamilie – under tilsyn af Vejle Kommunes familieplejeafdeling.
  • Hjemmepasningsordning – kun som dagtilbud.

Vejle Kommune betragter en døgnanbringelse som et særdeles voldsomt indgreb i et barns og en families liv. Derfor bør det kun finde anvendelse, når det absolut ikke er muligt at pege på en mindre indgribende, formålstjenlig indsats. I den sammenhæng foretages der en kvalificeret faglig helhedsvurdering af vanskeligheder og ressourcer hos barnet/den unge i familien og i det private og det offentlige netværk.
Læs anbringelsesprincipper for børn og unge med handicap i Vejle Kommune her.

Vejle Kommune har muligheder for døgnanbringelser på:

  • Bifrost . Døgninstitution for børn med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
  • Børne- og Ungecentret Vejle Fjord . Døgninstitution m. specialafd.. For børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme, Asperger syndrom, ADHD).
  • Plejefamilie.
  • Godkendte private opholdssteder.
  • Institutioner udenfor Vejle Kommune.

Denne side er sidst opdateret: 18.04.2013

Kontaktinfo

Handicaprådgivningen - BØRN
Skolegade 1
7100 Vejle

Tlf. 7681 5810

Telefontider i Handicaprådgivningen - BØRN 
Alle hverdage kl. 8.30-9.30

Telefontider i Handicaprådgivningens administration
Man-ons 8.00-15.00
Tors 8.00-17.00
Fre 8.00-14.00