Skip navigation

Børn og forsikringer

- oplysning om ulykkesforsikring til børn

Du skal selv tegne en ulykkesforsikring for dit barn

Der er ingen forsikring i Vejle Kommune, der dækker, såfremt dit barn kommer til skade eller forårsager skade i en institution eller andre steder, hvor barnet er i kommunal varetægt.
Ønsker forældre, at sikre at deres barn får en erstatning i forbindelse med en ulykke, skal dette ske i familiens eget forsikringsselskab.
Forældre skal tegne en separat børneulykkesforsikring eller medforsikre barnet på en familieulykkesforsikring. En sådan forsikring dækker indtil barnet fylder 18 år.

Justitsministeriet har lavet en folder, hvor du kan læse mere om børns erstatningsansvar.

Denne side er sidst opdateret: 30.04.2015