Skip navigation

Dagtilbud til børn med særlige behov

„Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet – for vi vil inklusion"

...står der i vores Børne- og Ungepolitik. Inklusion er en klar værdi og ambition for vores arbejde.

Målet er, at flest mulig børn og unge deltager i lokale, almene fællesskaber. Bl.a. ved at børn med vidtgående handicap tilbydes forskellige former for specialpædagogisk bistand i daginstitutionen. Det betyder, at også et barn med fx en funktionsnedsættelse eller et handicap kan trives og udvikles i vore almene daginstitutioner. Alle dagtilbud indgår i et tæt samarbejde med Sundhedsplejen og Tværfagligt Center for Børn & Unge.

Der er også børn, der ikke kan profitere af de almene fællesskaber og derfor har brug for et særligt tilbud i kortere eller længere periode. Det kan enten være specialinstitutionen Solen, en minigruppe eller dobbelt plads i en dagpleje. Du kan læse mere om Solen, minigrupperne og dagplejen her.

Dit barn kan alene få en plads i Solen, en minigruppe eller dobbelt plads i en dagpleje via visitation.

Hvordan foregår processen?

Såfremt dit barn skal visiteres til Solen, en minigruppe eller en dobbelt plads i dagplejen, sker det altid på baggrund af en individuel, faglig vurdering af barnets behov fra Tværfagligt Center for Børn & Unge. Når Tværfagligt Center for Børn & Unge har lavet vurderingen, vil du få en kopi.

Eventuel beslutning om et specialtilbud træffes af et tværfagligt visitationsudvalg. Udvalget afholder møde 3 gange årligt.

Hvad gør jeg som forælder?

Hvis dit barn går i en daginstitution eller hos en dagplejer, sker en eventuel visitation altid på anmodning fra lederen. Du skal derfor altid rette henvendelse til lederen.

Hvis du overvejer, om dit barn har behov for et specialtilbud men endnu ikke er begyndt i vuggestue/dagpleje, skal du altid henvende dig hos leder af Pladsanvisningen, Lars Poulsen, hvor dit barn skal skrives op.

Har du behov for at drøfte, om dit barn måske skal starte direkte i et specialtilbud, kan du rette henvendelse til Pædagogisk konsulent for inklusion og specialpædagogik, Dagtilbud, Karin Vikær Hermansen.

Dette gælder også, hvis du flytter til Vejle Kommune (og dit barn har gået i et specialtilbud i en anden kommune). Du skal henvende dig til leder af Pladsanvisningen, Lars Poulsen.


Marts 2014

Denne side er sidst opdateret: 05.03.2015