Skip navigation

Forældretilfredshed med dagtilbud i Vejle Kommune

Vejle Kommune har gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds- og skoleområdet. Undersøgelsen viser generel stor tilfredshed.

I perioden fra 23. februar til 15. marts 2015 har Børne- og Ungeforvaltningen gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse, og det er første gang det sker. Forældretilfredshedsundersøgelsen vedrører over 6.000 børn i dagtilbud, og næsten 12.000 børn i skoletilbud.

På dagtilbudsområdet svarede 78,1% og på skoleområdet 73,5%. På dagtilbudsområdet er 9 ud af 10 forældre tilfredse eller meget tilfredse, mens det på skoleområdet er 3 ud af 4 som er tilfredse eller meget tilfredse.

Det samlede resultat for Vejle Kommunes dagtilbud er en score på 4,3, hvilket er over landsnormen på 4,1. Skalaen går fra 1 (meget utilfreds) til 5 (meget tilfreds). Undersøgelsen tyder altså på, at forældrene i Vejle er mere tilfredse med deres dagtilbud end forældre i resten af landet.

Undersøgelsen viser, at resultaterne fra de enkelte dagtilbud spænder fra en tilfredshedsscore på 3,9 til 4,8. Resultaterne viser hermed, at der er udbredt tilfredshed hos forældrene i alle kommunens dagtilbud – også i de dagtilbud, der får de laveste scorer. En score på 3,9 ligger således kun 0,1 point fra, at forældrene i gennemsnit har svaret, at de er ”tilfredse”.

Læs mere om undersøgelsens resultater i rapporterne herunder:

Samlet rapport for skole- og dagtilbudsområdet

Totalrapport for dagtilbudsområdet

 

Denne side er sidst opdateret: 27.04.2015