Skip navigation

Privat pasning

- mulighederne og kontaktinformation

Tilskud til pasning af egne børn
Vejle Kommune giver et tilskud pr. måned til forældre, der ønsker at passe egne børn i alderen 26 uger indtil de fylder 3 år. 

Tilskuddet skal søges for minimum 8 uger og maks. 1 år. I pasningsperioden må ansøgeren ikke modtage overførselsindkomst eller have arbejdsindtægt. Herudover skal ansøgeren have opholdt sig i Danmark mindst 7 ud af de seneste 8 år.
Du kan ikke få tilskud til pasning af egne børn eller privat børnepasning, hvis dit barn er indmeldt i anden pasningsordning.

Tilskud til pasning af egne børn udgør i 2017 kr. 3.500 pr. måned pr. barn indtil de fylder 3 år.
Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand. Tilskuddet er skattepligtigt.

Vil du vide mere om reglerne om tilskud til pasning af egne børn, kan du kontakte:

Lars Poulsen
Pladsanvisningen
Tlf. 76 81 50 79
E-mail: larpo@vejle.dk

Tilskud til privat børnepasning
Vejle Kommune yder også tilskud til privat børnepasning. Tilskuddet ydes til børn fra de er 26 uger gamle til skolealderen.

Tilskud til privat pasning udgør i 2017 for:
0-2 årige: 75% af udgiften, dog maks. kr. 5.924,00 pr. måned
3-5 årige: 75% af udgiften, dog maks. kr. 4.140,00 pr. måned

Vejle Kommune skal godkende aftalen om privat børnepasning mellem forældre og børnepasser inden tilskuddet kan udbetales. 

Vil du vide mere om reglerne om tilskud til privat børnepasning, kan du kontakte:

Lars Poulsen
Pladsanvisningen
Tlf. 76 81 50 79
E-mail: larpo@vejle.dk

Godkendelse og tilsyn - private pasningsordninger
Vejle Kommune skal godkende private pasningsordninger, hvor der modtages mere end to børn. Du kan læse mere om godkendelsen af privat børnepasser i eget hjem her.

Vejle Kommune fører både anmeldt og uanmeldt tilsyn med den private børnepasser, uanset hvor mange børn der passes. Når pasningen foregår i forældrenes hjem kan tilsynet foregå på tidspunkter, hvor forældrene ikke er tilstede. Tilsynet varetages mindst to gange om året.

Det konkrete tilsyn tager udgangspunkt i Dagtilbudsloven og i særdeleshed i barnets/børnenes trivsel, udvikling og læring.

Vil du vide mere om godkendelse og tilsyn for private pasningsordninger, kan du kontakte:

Lise Agersnap
Dagplejen
Tlf. 76 81 52 01
E-mail: lisag@vejle.dk


Du kan læse om privatinstitutioner her 
 

Denne side er sidst opdateret: 06.12.2016