Hav dette parat
Trin for trin
  1. Tryk på "Opskriv barn til dagtilbud"
  2. Vælg det barn, du vil opskrive
  3. Find de dagtilbud, du vil skrive dit barn op til
  4. Vælg din prioritering af dagtilbuddene
  5. Udfyld dit barns modersmål og i hvilket tidsrum, dit barn skal passes
  6. Udfyld med dine personlige oplysninger
  7. Godkendt opskrivningen
  8. Du kan gemme og udskrive kvitteringen.