Hav dette parat
  • Dit NemID og nøglekort
  • Oplysninger om din/jeres husstandsindkomst(er) (månedlig indkomst og forskudsopgørelse)
Trin for trin

Klik på "Ansøg om friplads i dagtilbud"

Vælg ansøgning og ophævelse af fripladstilskud
– klik derefter på Beregn og ansøg

Trin 1:
Information: Ansøgning om økonomisk friplads – vigtig information – klik på accepter.

Trin 2:
Angiv din civilstand. Hvis du søger som samlevende, skal ansøgeren give samtykke til ægtefælle/samlever, for at kommunen kan videregive/indhente oplysninger. Ægtefælle/samlever skal også give samtykke til ansøgeren.

Trin 3:
Dato for friplads – klik på næste.

Trin 4:
Indkomstoplysninger - tjek den månedlige indkomst og forskudsoplysninger (kommer automatisk). Hvis forskudsoplysningerne ikke er korrekte, skal du rette dem på Skat’s hjemmeside. Hvis du er selvstændig, skal du sætte flueben i selvstændig - klik på næste.

Trin 5:
Foreløbig beregning – klik på næste.

Trin 6
:
Opsummering og mulighed for at skrive oplysninger i feltet bemærkning – klik på send ansøgning.

Trin 7:
Ansøgningen kommer i Post fra kommunen.