Skip navigation

Frokostordning og mellemmåltid

- beskrivelser og muligheder

Billede af mad i en daginstution

Frokostordning og mellemmåltid

Det er den enkelte forældrebestyrelse, der beslutter om der skal etableres en kommunal frokostordning, en forældrearrangeret frokostordning eller om frokostordningen helt skal fravælges. I institutioner med geografisk adskilte enheder er det et flertal blandt forældrene i de enkelte enheder, der beslutter om de vil etablere en frokostordning.

I Vejle Kommune, tilbyder størstedelen af daginstitutionerne forældrearrangeret mellemmåltid og kommunal frokostordning.
I de institutioner, hvor frokostordningen er fravalgt, skal børnene selv medbringe madpakker.

Frokostordning

Frokostordningen er forældrevalgt af bestyrelserne for en 4 årig periode og består af et koldt eller varmt frokostmåltid på alle åbningsdage.
De institutioner, som har åbent for feriepasning i uge 29 og 30, tilbyder ligeledes frokost til alle børn.
Opkrævning for frokostordningen sker automatisk via forældrebetalingen og er omfattet af regler for friplads og søskenderabat.

Der er mulighed for at købe en 4-dages frokostordning, men det kræver en aftale med institutionen og en fast ugentlig fridag. 

Mellemmåltidsordning

Det er frivilligt at deltage i mellemmåltidsordningen. Du skal selv framelde ordningen, hvis dit barn ikke skal deltage. Husk i så fald, selv at medbringe frugt m.v. til barnets mellemmåltider.

Du skal være opmærksom på, at betalingen for mellemmåltidsordningen opkræves særskilt og ikke sammen med den øvrige forældrebetaling, ligesom der ikke kan tildeles friplads og/eller søskendetilskud.

Det betyder i praksis, at du får tilsendt et girokort eller en opkrævning i din e-boks vedr. mellemmåltidsordningen indtil du tilmelder Betalingsservice. Mellemmåltidsordningen er omfattet af de samme betalingsbetingelser som institutionstaksten og dermed også rykkergebyr ved manglende eller for sen betaling.
Bemærk, at dit barn ved manglende betaling bliver udmeldt af mellemmåltidsordningen - og du skal derfor selv medbringe mellemmåltider til barnet.

De fleste institutioner har udarbejdet en kostpolitik ud fra "Inspirationshæfte til institutioners mad- og måltidspolitik for 0-6 årige"

Priser for frokost- og mellemmåltidsordningen

Denne side er sidst opdateret: 26.05.2016