Skip navigation

Lukkedage og ferielukning i dagtilbud

- sampasning og tilmeldingsskemaer

Ferie for børn

Børn har samme behov for at holde fri og have ferie fra institutionerne, som voksne har fra deres arbejdsplads. Institutionerne og dagplejernes hverdag er derfor tilrettelagt ud fra, at børnene holder fridage og ferie i samme omfang som forældrene.

Du skal også huske at aftale dit barns ferie med daginstitutionen i god tid, så daginsitutionen har bedre mulighed for at planlægge pasningen.

Lukkedage i dagtilbud

Alle daginstitutioner samt dagplejen holder lukket på alle helligdage, samt

 • juleaftensdag
 • grundlovsdag

På disse dage tilbydes der ikke alternativ pasning.

Sampasning i daginstitutioner og dagpleje

På dage med lavt fremmøde, kan institutionerne holde lukket og tilbyde sampasning.
Vejle Kommune har fastsat følgende kriterier for lavt fremmøde:

 • 15 børn i integrerede institutioner og børnehaver
 • 10 børn i vuggestuer

Vejle Kommunes daginstitutioner og dagpleje holder som udgangspunkt lukket på følgende dage med mulighed for sampasning, dog under hensyntagen til ovenstående kriterier

 • De 3 dage før påske
 • Dagen efter Kristi Himmelfarts dag
 • Mellem jul og nytår - herunder den 31. december

Kommunen tilbyder sampasning i følgende daginstitutioner på lukkedagene: 

 

Lilholtgaard, Børkop 
Havnely, Vejle 
Solsikken, Egtved
Børnegården Søndervang, Give
Mariehønen, Jelling

Op til sampasningsdagene vil der blive annonceret i den enkelte daginstitution/dagpleje om hvad du skal gøre, hvis du ønsker pasning på en eller flere af dagene. Der bliver endvidere annonceret på daginstitutionernes / dagplejens egne hjemmesider.

Sommerferielukket

Dagplejen
Dagplejen holder ferielukket i ugerne 28, 29 og 30.
Forældre, der ikke har mulighed for at holde ferie i disse uger, kan tilbydes gæstedagpleje i uge 28 og sampasning med de åbne daginstitutioner i ugerne 29 og 30.


Daginstitutionerne og Dagplejen
Daginstitutionerne og Dagplejen holder ferielukket i ugerne 29 og 30, hvor der tilbydes sampasning i følgende institutioner:

 

 • Lilholtgaard, Børkop 
 • Havnely, Vejle 
 • Solsikken, Egtved
 • Børnegården Søndervang, Give
 • Mariehønen, Jelling

 

Der vil forud for sommerferielukning være opslag i dit barns institution om tilmelding m.v.

 

Denne side er sidst opdateret: 19.12.2016

Tilmelding vedr. sampasning 2016

 • Tilmelding til sampasning foregår via dit barns institution via Daycare.
 

Oversigtsskema lukkedage

Information om SFO Feriemoduler