Skip navigation

Modulordningen i Dagtilbud

- vejledning og rammer

Vejledning om moduler

Børne- og Familieudvalget har vedtaget, at Vejle Kommunes daginstitutioner kan tilbyde følgende moduler:

 • Fuldtidsmodul
 • Deltidsmodul på hhv. 25 timer og 35 timer pr. uge

 • Modulvalget er gældende for mindst 1 måned
 • Modulvalget kan ændres fra deltidsmodul til fuldtidsmodul fra dag til dag
 • Modulvalget kan ændres fra fuldtidsmodul til deltidsmodul med 1 måneds varsel
 • Der kan ikke ændres fra fuldtidsmodul til deltidsmodul gældende for juli måned

Overordnede rammer for moduler

Tillid, åbenhed og dialog er det væsentligste grundlag for administration af modulordningen – og for samarbejdet mellem institution og forældre.

 • Institutionen skal kunne tilbyde moduler i den fulde åbningstid, hvis det er begrundet i forældrenes arbejdstid og således, at timetallet kan opgøres samlet over mindst to uger.
 • Institutionen godkender valg af modul og orienterer forældrene, hvis det giver anledning til væsentlige ændringer for barnet, som f.eks. at skifte gruppe eller ikke at kunne deltage i aktiviteter (udegrupper o.lign)
 • Når modulet er aftalt, er det forældrenes ansvar at overholde de aftalte mødetider. Hvis mødetiderne ikke overholdes, har institutionslederen kompetence til at gøre opmærksom på problemet og få aftalen bragt på plads. Institutionslederen kan afslå forældrenes ønske om deltidsmodul, hvis det skønnes, at modulet ikke dækker det faktiske behov for pasning i institutionen.
   

Se kriterierne for fleksible modulordninger.

 

Denne side er sidst opdateret: 09.05.2016

Læs mere om