Skip navigation

Priser

- og modulordninger

Priser 2017

Forældrebetaling forfalder månedsvis forud. Bemærk opkrævningen kommer på girokort, PBS eller via E-boks.
Der sendes særskilt opkrævning på madordning. 

Her på siden kan du se priserne for 2017 for pasnings- og fritidstilbud til børn og unge i alderen 0-18 år.

Priserne er opdelt på de forskellige modultyper, der kan vælges i dagtilbuddene.

Information om: Økonomisk fripladstilskud og Søskendetilskud.

Se priser for:

Vuggestuepladser
Dagpleje
Børnehavepladser
Helhedsskole og SFO
SFO-klubber
Fritidsklubber

Kommunal frokostordning

Forældrearrangeret mellemmåltid

 

Børn fra 0 år til og med 2 år

Vuggestue-timetal Forældrebetaling per måned
12 måneders forældrebetaling
Fuldtid

3.270 kr. + evt. frokost+mellemmåltid

(3.865 kr. incl. frokost+mellemmåltid)    

35 timer

2.715 kr.+ evt. frokost+mellemmåltid

(3.310 kr. incl. frokost+mellemmåltid)

25 timer

1.965 kr. + evt. frokost+mellemmåltid

(2.560 kr. incl. frokost+mellemmåltid)

Eksempel heldagsplads 3.270 + mellemmåltid 110 + frokost 485 = 3.865 kr. pr. måned

 

DAGPLEJEPLADS

Dagpleje Forældrebetaling per måned
12 måneders forældrebetaling
Dagplejeplads 2.635 kr.
 

Børn fra og med 3 år og indtil 0. klasse 

Børnehaveplads Forældrebetaling per måned
12 måneders forældrebetaling
Fuldtid

1.840 kr. +  evt. frokost+mellemmåltid

(2.435 kr. incl. frokost+mellemmåltid)

35 timer

1.535 kr. + evt. frokost+mellemmåltid

(2.130 kr. incl. frokost+mellemmåltid)

25 timer

1.075 kr. + evt. frokost+mellemmåltid

(1.670 kr. incl. frokost+mellemmåltid)

Eksempel fuldtidsplads 1.840 + 110 mellemmåltid + 485 frokost = 2.435 kr. pr. måned  

 

Børn i førskole

Børnehaveplads Forældrebetaling per måned til og med juli måned 
12 måneders forældrebetaling
Fuldtid 1.840 kr.
35 timer 1.535 kr.
25 timer 1.075 kr.

Der er ikke frokost eller mellemmåltider i førskoleordningen   

 

Børn fra og med 0. klasse til og med 3. klasse

Helhedsskole og SFO

11 måneders
forældrebetaling
- juli er betalingsfri

Modul skoleophør - kl. 16

1.390 kr.

Modul skoleophør - kl. 17

1.715 kr. 

Modul kl. 06.30-16.00

1.745 kr.

Modul kl. 06.30-08.00*

   500 kr.

Modul heldags SFO

2.085 kr. 

Modul 5 timer pr. uge** (2 dage)

   460 kr. 

Ugemodul***

   790 kr. 

* Barnet kan ikke passes på skolefridage - der skal købes ekstra modul på disse dage.
** Barnet kan ikke passes på skolefridage - der skal købes ekstra modul på disse dage. Ved brug af dette modul skal det aftales med den enkelte SFO, hvilke 2 ugedage mellem skoletidsophør og til kl. 16.30 man ønsker at benytte.
*** Pasning for SFO-børn i skoleferier, i de tre lukkeuger, samt for børn uden daglig pasning.

 

SFO-klubber - børn fra 4. - 6. klasse

SFO-klubber 11 måneders forældrebetaling
- juli er betalingsfri
SFO II- klub - 5 dage 1.135 kr.

SFO 2 dage juniorklub**

   410 kr.
SFO 3 dage juniorklub**    580 kr.
Ugemodul***    790 kr.
** Brugen af modulet aftales i SFO'en. Barnet kan ikke passes på skolefridage - der skal købes ekstra ugemodul på disse dage.
*** Pasning for SFO-børn i skoleferier, i de tre lukkeuger, samt for børn uden daglig pasning. 
 

Fritidsklubber

Fritidsklubber  11 måneders forældrebetaling
- juli er betalingsfri
Fritidsklub 485 kr.
Juniorklub - 3 dage* 225 kr.
Ungdomsklub Gratis

Der ydes ikke søskendetilskud til børn i Fritidsklub.

* Brugen af modulet aftales med fritidsklubben.

 

Kommunal frokostordning 

  Forældrebetaling per måned
12 måneders betaling
5 dage pr. uge 485 kr.
* 4 dage pr. uge 390 kr.

* Dette modul kan kun bruges, hvis barnet har 1 fast ugentlig fridag.

Der ydes søskenderabat + økonomisk friplads efter gældende regler.

 

Forældrearrangeret mellemmåltider

  Forældrebetaling per måned
12 måneders betaling
5 dage pr. uge 110 kr.

Der ydes ikke søskenderabat + økonomisk friplads til denne ordning.

Ved manglende betaling, vil barnet blive udmeldt af ordningen. 

 

 

Denne side er sidst opdateret: 13.01.2017