Skip navigation

Befordring til/fra skole

Regler og principper om befordring af skolebørn.

Dit barn er berettiget til buskort, hvis vejen til distriktsskolen er lang eller hvis vejen er trafikfarlig. Når dit barn er berettiget betaler Vejle Kommune for buskortet.

Trafikfarlig skolevej
Nedenfor finder du en oversigt over trafikfarlige skoleveje i Vejle Kommune. (godkendt af politiet og kommunen).

Læs Regler og principper for befordring af skoleelever august 2015 for at se om dit barn er berettiget til buskort.

Se oversigten over Trafikfarlige skoleveje i Vejle Kommune december 2016.

Hvis dit barn ikke er berettiget, og du ønsker at købe et buskort til dit barn kan du gøre det. Og der er to måder at gøre det på: Ønsker du at købe til en kommunal rute skal du bruge nedenstående blanket. Ønsker du at købe til en Sydtrafikbusrute, skal du selv kontakte Sydtrafik i Vejen.
En kommunal rute er en rute, Vejle Kommune har oprettet til de børn, der er befordringsberettigede, men hvor Sydtrafik ikke i forvejen har en rute.

Bestilling af buskort for skoleåret 2016-2017

Bestilling af buskort til Sydtrafiks busser 2016-2017. 

(Brug denne blanket hvis dit barn er berettiget til buskort)

Bestilling af buskort til kommunal rute 2016-2017. 

(Brug denne blanket hvis dit barn er berettiget, men skolevejen ikke dækkes af sydtrafik. Du kan se sydtrafiks køreplaner på www.sydtrafik.dk. Du skal også bruge denne blanket, hvis dit barn ikke er berettiget til buskort, men du ønsker at købe plads på en kommunal rute.)

Er dit barn ikke berettiget til et Sydtrafikbuskort skal du selv kontakte Sydtrafik i Vejen.  
 

Oversigtskort over trafikfarlige skoleveje

Kommunen sørger for transport af dit barn mellem hjem og distriktsskole, hvis skolevejen er længere end 2,5 km for 0.-3. klasse, 7 km for 7.-9. klasse, 6 km for 4.-6. klasse og 9 km for 10. klasse.
Hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet sørger kommunen for befordring af elever, der har kortere skolevej end angivet ovenfor. Kommunen beslutter om en vej betragtes som trafikfarlig på baggrund af en udtalelse fra Vejmyndigheden og Politiet.

Denne side er sidst opdateret: 02.02.2017