Skip navigation

Tværfagligt Center for Børn og Unge (TCBU)

Vi er Vejle Kommunes rådgivnings- og vejledningstilbud til dagtilbud og skoler.

I Tværfagligt Center er vi mange faggrupper som arbejder forebyggende, ved at understøtte og vejlede de professionelle i at skabe inkluderende og udviklende miljøer for børn og unge 0-18 år.

Vi støtter også børn og unge med særlige behov og udarbejder pædagogiske vurderinger, pædagogisk-psykologiske vurderinger, læsepædagogiske vurderinger samt sprogvurderinger.

I Tværfagligt Center arbejder pædagogiske vejledere, småbørnskonsulenter, psykologiske rådgivere, tale/hørekonsulenter, fysio- og ergoterapeuter samt andre konsulenter. Alle medarbejdere har særlig viden og ekspertise vedrørende børn med særlige behov.

Tværfagligt Center yder bl.a.:

  • rådgivning og supervision i forhold til børn, grupper og klasser samt tilbud til børn med særlige behov
  • formidling af viden om børn med særlige behov
  • undersøgelser/vurderinger af børn og unge 0-18 år
  • undervisning og konsultation
  • rådgivning i forbindelse med overvejelse om indstilling til specialtilbud
  • deltagelse i tværfaglige samarbejdsfora, der støtter børn og unge

 

 

Denne side er sidst opdateret: 20.06.2016

Kontakt

Tværfagligt Center for Børne og Unge
Hjulmagervej 8K
7100 Vejle
Tlf.: 76 81 54 00
Mail: tcbu@vejle.dk

Telefonen er åben:
Mandag - onsdag kl. 8.00 - 13.00
Torsdag kl. 8.00 - 15.00
Fredag kl. 8.00 - 13.00
Dog lukket kl. 12.00 - 12.30

Er du praktiserende læge

Så har du mulighed for at bede Tværfagligt Center om specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er begyndt i skole.

Husk, at forældre altid har mulighed for at bede skolen eller børnehaven om et konsultativt møde, hvor Tværfagligt Center også er repræsenteret. 

Hent skemaet her

Da det udfyldte skema indeholder personfølsomme informationer, skal du sende skemaet som Digital Post via virk.dk til 
Vejle Kommune, vælg Familiebørn og unge og derefter Tværfagligt Center for Børn og Unge. 

 

Har du brug for hjælp eller råd og vejledning, kan du kontakte Tove Merete Christensen eller Pia Hjort Laursen