Skip navigation

Pasning af nærtstående

Her kan du læse mere om de kriterier, der skal opfyldes for at komme i betragtning til en pasningsordning efter Servicelovens § 118. Pasningsordningen er en mulighed ved pasning af voksne over 18 år.

Ordningen

Du har mulighed for at blive ansat af kommunen, hvis du har tilknytning til arbejdsmarkedet og ønsker at passe en nærtstående med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse i hjemmet. Ordningen er tidsbegrænset.

Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at komme i betragtning til tabt arbejdsfortjeneste til pasning af voksne over 18 år.

Du kan komme i betragtning til pasningsordning, hvis

  1. Alternativet til pasningen er et døgnophold på for eksempel et plejecenter eller bosted. Alternativet til pasningen må ikke være behandling på sygehus eller

  2. Plejebehovet er på 37 timer eller derover eller

  3. Der er konstateret uhelbredelig, alvorlig og langvarig sygdom samtidig med at punkt 1 eller 2 opfyldes.

Der skal søges pasningsordning i den kommune, hvor den, der skal passes, har folkeregisteradresse.
Begge parter skal være enige om etableringen af pasningsforholdet.

Andre muligheder

Hvis I ikke kan bevilges en pasningsordning efter Servicelovens § 118, kan I søge om hjælp efter Servicelovens § 83 (personlig hjælp og pleje og praktisk støtte), § 84 (aflastning) § 85 (pædagogisk støtte) § 86 (genoptræning) eller § 94 (egen udpegning af hjælper)

En anden mulighed kan være at tale med sin arbejdsplads om muligheden for at få orlov, ferie eller afspadsere. Kommunen har dog ingen indflydelse herpå.

Læs mere

Klik på linket til Socialministeriets hjemmeside her og læs mere om pasningsordningen.

Kontakt os

Hvis du allerede har kontakt med en rådgiver eller visitator, så kontakt vedkommende om muligheden for en pasningsordning.

Hvis du ikke allrede har kontakt, kan du kontakte Myndighedsafdelingen.
Der er dagligt telefontid kl. 8.30 - 11.00
Telefom 76 81 00 00
Mail myndighedsafdelingen@vejle.dk
Personlig henvendelse
Mandag - torsdag kl. 8.30 - 15.00
fredag kl. 8.30 - 14.00