Skip navigation

Flygtninge i job

Her kan du læse om, hvordan Jobcentret arbejder med at få flygtninge i job

I Vejle Kommune har vi det udgangspunkt, at job er vækst for alle. I en integrationsindsats er en tæt kontakt til arbejdsmarkedet en væsentlig faktor. Derfor foregår integrationen i Vejle Kommune ved en kombination af at komme ud på arbejdspladserne, lære dansk og deltage i relevante kurser. Det er det, vi kalder et branchepakkeforløb.

Branchepakker
Flygtninge og indvandrere i Vejle Kommune tilbydes et branchepakkeforløb, der hurtigt bibringer dem
motivation og kompetencer, som styrker deres muligheder for ordinær beskæftigelse.

Branchepakkeforløbet er et uafbrudt forløb, som er individuelt tilrettelagt. I branchepakkeforløbet
vil borgerne være i virksomhedspraktikker, modtage danskundervisning og deltage i relevante kurser, som
bringer dem tættere på arbejdsmarkedet.

Forløbet bruges til både nyankomne flygtninge og til borgere, der har været i Danmark i flere år.

Her er jobbene
Branchepakkeforløbet består af seks branchepakker. De seks brancher er udvalgt på baggrund af analyser
af antallet af jobåbninger og virksomhedsstruktur i Vejle Kommune. I disse brancher er der stærke
forudsætninger for beskæftigelse for flygtninge og indvandrere med begrænsede erhvervskompetencer.

Brancherne har mange årlige jobåbninger, lave krav i forhold til uddannelsesniveau, er rummelige og vant til
udenlandske medarbejdere.

De seks brancher er:

• Butik
• Rengøring
• Køkken og service
• Fødevareindustri
• Bygge og anlæg
• Lager og transport

Denne side er sidst opdateret: 12.12.2016

Den gode integration

Integrationsfolder
Tryk på billedet for at læse om integrationsindsatsen i Vejle Kommune
 

Vi fortæller gerne mere

Integrationskonsulent
Connie Nør Larsen,
tlf. 21 48 91 41.