Skip navigation

Regler om dagpenge

På denne side kan du læse om rettigheder og pligter, når du er ledig og på dagpenge.

 

Kontantydelse

Kontantydelsen vil alene være en mulighed for ledige, der mister den to-årige dagpengeret fra 1. januar 2015 og frem.

Kontantydelsen kan først modtages, når både retten til dagpenge og retten til arbejdsmarkedsydelse er opbrugt. Det vil sige, at de første udbetalinger af kontantydelsen vil ske i oktober 2015.

Det afgørende for, hvor længe man kan få kontantydelsen, er, hvornår man har opbrugt dagpengeretten, og ikke hvornår man har opbrugt den efterfølgende arbejdsmarkedsydelse.
Den ny kontantydelse betyder ikke, at personer, der ellers er berettiget til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, nu i stedet skal overgå til kontantydelsen.

Ydelsen er en kommunal ydelse, der administreres og udbetales af kommunerne. Derfor skal du henvende dig til Jobcentret for at få vejledning omkring dine muligheder for at blive omfattet af reglerne om kontantydelse.

Kontantydelsen svarer til 60 procent af dagpengesatsen (ca. 10.750 kr. pr md.) og 80 procent (ca. 14.300 kr. pr md.) for forsørgere.

Du kan læse mere om kontantydelsen og se, hvem der kan modtage kontantydelsen via dette link.

Link til AK-Samvirkes hjemmeside

 

Denne side er sidst opdateret: 16.10.2015

Kontakt