Skip navigation

Klagevejledning

Her finder du information om klager, hvis du er utilfreds over en afgørelse

Klage

Du kan klage over alle Jobcentrets afgørelser. Det gælder også, når der gives et tilbud om en indsats, som du ikke finder rimeligt, og når der gives afslag på en indsats, som du ønsker.

Det er muligt at klage over dele af en afgørelse, fx hvis du har søgt om uddannelse i tre år og kun får bevilget det første år.

Fra Jobcentret har meddelt dig afgørelsen, har du som hovedregel 4 uger til at klage. Klagen behandles i Ankestyrelsen. Inden klagen behandles, skal Jobcentret genvurdere, om der er grundlag for at give dig helt eller delvist ret i din klage. Kan Jobcentret ikke give dig medhold i din klage, sendes din klage sammen med Jobcentrets begrundelse for afgørelsen og genvurderingen videre til Ankestyrelsen.

Du skal sende din klage til det Jobcenter, som du er tilknyttet.

Klageskema

De vigtigste regler om klageadgang over Jobcentrets afgørelser står i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 24 og Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, kapitel 10.

Du kan også klage over sagsbehandlingen i din sag, fx det tidsmæssige forløb eller personalets optræden. Denne klage sendes ligeledes til jobcentret.

 

Denne side er sidst opdateret: 31.08.2016