Skip navigation

Rehabiliteringsteam

Få afklaret dine muligheder i rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteam

Borgere, der har brug for en særlig indsats for at komme i job eller uddannelse, får afklaret deres muligheder i rehabiliteringsteamet.

I rehabiliteringsteamet sidder sagsbehandlere fra forskellige kommunale forvaltninger (Jobcentret, socialforvaltningen, sundhedsforvaltningen, psykiatriområdet og andre relevante områder). Endvidere deltager en sundhedskoordinator fra regionen i rehabiliteringsteamet.

Hvis du skal til møde i rehabiliteringsteamet, betyder det, at du her kommer til at møde 5-8 medarbejdere, der har hver deres specialviden, der er relevant i forhold til din situation.

Rehabiliteringsteamet har tre muligheder, som de kan indstille dig til:

  • At du skal deltage i et ressourceforløb med forskellige jobrettede, sociale og sundhedsmæssige indsatser, hvor målsætningen er, at du på sigt opnår at kunne varetage et job på ordinære vilkår.
  • At du bliver godkendt til et job på fleksjobvilkår.
  • At du bliver tildelt førtidspension.

Rehabiliteringsteamets indstilling bliver efterfølgende vurderet af fleksjob- og førtidspensionsudvalget, der har den endelige afgørelse i forhold til at træffe en beslutning i din sag.

I nedenstående link kan du se en kort film, hvor du hører om, hvordan et møde foregår – her fortæller to kvinder om deres oplevelse af et møde i rehabiliteringsteamet.

Denne side er sidst opdateret: 31.03.2014