Skip navigation

Sikringsgruppe 1 og 2

Sygesikringen giver alle borgere ret til gratis behandling hos læger og tilskud til medicin mv. Du kan vælge mellem to sygesikringsgrupper.

Medbring altid NemID ved personlige henvendelser til Borgerservice.

Ønsker du at skifte til en anden sygesikringsgruppe skal dette ske via selvbetjening.

 

Hvad er sygesikring?

Alle borgere med bopæl i Danmark har ret til gratis behandling hos egen læge og speciallæger.

Du kan også få tilskud til medicin, tandlægehjælp, tandpleje, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorhjælp og psykologhjælp.

 

Hvilke sikringsgrupper findes der?

Du kan vælge mellem to sikringsgrupper:

 • gruppe 1:
  • tilmeldt en bestemt læge
  • skal have henvisning til speciallæger
 • gruppe 2:
  • ikke tilmeldt en bestemt læge
  • skal ikke have henvisning til speciallæger
  • skal selv betale forskellen, hvis prisen på behandling hos læge eller speciallæge er højere end tilskuddet.

Du kan se på dit sundhedskort hvilken sikringsgruppe, du er i. Langt de fleste borgere er i sikringsgruppe 1.

Sikringsgruppe 1
Hvis du er i gruppe 1, skal du have henvisning fra din læge til behandling hos speciallæge, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog. Dog kræves der ikke henvisning til øre- og øjenlæge, tandplejer, tandlæge og kiropraktor.

Det er gratis at få hjælp hos læge eller speciallæge. Du skal dog være opmærksom på, at lægen/speciallægen skal have en aftale med regionen, og at nogle læger, som har en aftale, også tilbyder privat behandling, du selv skal betale for.

De praktiserende læger og speciallæger, du kan finde på listen over læger i dit område, har alle en aftale med regionen.

Tilskud til medicin, tandlægehjælp, tandpleje, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorhjælp og psykologhjælp bliver automatisk trukket fra regningen, før du betaler. 

Sikringsgruppe 2

Hvis du er i gruppe 2, kan du frit søge behandling hos alle læger, speciallæger, tandlæger og kiropraktorer. Du skal have lægehenvisning til fysioterapeut, fodterapeut og psykolog, og fysioterapeuten, fodterapeuten eller psykologen skal have en aftale med regionen, for at du kan få tilskud.

Du får samme tilskud, som en gruppe 1-sikret patient får til en tilsvarende behandling. Læger, speciallæger, tandlæger, tandplejere og fysioterapeuter fastsætter selv prisen for behandling. Hvis prisen på behandling overstiger tilskuddet fra regionen, skal du selv betale forskellen, når du er i sikringsgruppe 2. 

Nogle steder bliver tilskuddet trukket fra regningen, og du skal selv betale resten af lægens honorar. Andre steder skal du først betale hele regningen, og du kan derefter få tilskuddet refunderet hos kommunen.

Sikringsgrupper for børn og unge

Børn følger automatisk deres forældres valg af læge og sikringsgruppe. Har forældrene valgt hver sin læge, følger barnet moderen, medmindre forældrene aftaler andet.

Unge mellem 15 og 18 år kan vælge sikringsgruppe uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver eller værge. 

  

Skift gruppe

Hvis du ønsker at skifte sikringsgruppe, træder virkningen i kraft senest 14 dage efter kommunen har modtaget din skriftlige anmodning. Fornyet gruppeskift kan tidligst finde sted 1 år herefter. Du får nyt sundhedskort ved gruppeskift.

Du kan også henvende dig til dit borgerservicecenter. 

 

Mine konsultationer

På sundhed.dk kan du få overblik over besøg, som du har haft hos praktiserende læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl. Oversigten viser de besøg, hvor det offentlige har ydet helt eller delvist tilskud til behandlingen. Du kan se oplysninger om konsultationer tilbage fra 2003.

 

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over afgørelser vedrørende sundhedskort eller gruppeskift, skal du sende klagen til kommunen inden fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Klagen behandles af Patientombuddet.

 

Denne side er sidst opdateret: 26.02.2014

KONTAKT

Vejle kommune
Team Information og Service
Skolegade 1
7100 Vejle
Tlf. 76810156

e-mail: informationservice@vejle.dk

Hotline Syddanmark vedr. selvbetjening
Borgerservice tilbyder hotline søndag - torsdag aften fra 15-21 på telefon 70 20 40 21.

relaterede sider