Skip navigation

Sygesikring

Sygesikringen er et stort og varieret område med mange forskellige ydelser. Her kan du se, hvor du skal henvende dig.

Området er omfattet af obligatorisk selvbetjening:

Borgere skal på de fleste området betjene sig selv på den selvbetjeningsløsning, som stilles til rådighed her på siden.

Det vil også være muligt at betjene sig selv på www.borger.dk.

I forbindelse med selvbetjening skal du benytte NemID.

Har du ikke allerede NemID, kan du bestille dette på www.nemid.nu.

Kan du ikke betjene dig selv på selvbetjeningsløsningen, kan du henvende dig til Borgerservice, som kan vejlede dig om de enkelte selvbetjeningsløsninger i Borgerservice.

Hvis du henvender dig personligt, skal du altid medbringe dit NemID i Borgerservice, så du sparer tid og ikke går forgæves.
Kan du ikke selv bestille NemID, kan du henvende dig til Borgerservice, som kan hjælpe dig med bestillingen.

 

 

Borgerservice kan hjælpe dig med følgende ydelser:

 • Refusion af regninger til gr. 2 sikrede for behandlinger ved læge og speciallæger som ikke har ydernr. ved sygesikringen.
 • Refusion af briller til børn under 16 år.
 • Udstedelse af EU blanketter til personer der skal udstationeres i et andet EU land, udstedelse af særligt sygesikringsbevis i forbindelse hermed.
 • Udstedelse af EU blanketter til personer, der bor i andet EU-land, men som har beskæftigelse ved virksomhed i Vejle Kommune.
 • Udstedelse af EU blanketter til personer der skal være studerende i andet EU land.
 • Udstedelse af EU blanketter til personer der skal opholde sig i andet EU land i over 1 md. og ikke arbejde.
 • Udlevering af blanketter til brug for refusion fra SOS for lægehjælp i udlandet under ferierejser i EU/EØS
 • Hjælp til ansøgning om refusion fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet for lægehjælp ydet under ferierejser i Norden og Storbritannien.

Bestilling af EU-sygesikringskort

 • Hvis der er behov for at få udstedt et EU-sygesikringskort, skal dette bestilles ved selvbetjening. Du kan benytte løsningen i højre side af denne information.

Bestilling af sundhedskort:

 • Hvis der ønskes udstedt et nyt sundhedskort i forbindelse med lægeskifte, ødelagte eller bortkomne beviser, skal dette bestilles ved selvbetjening. Du kan benytte løsningen i højre side af denne information.

Hjælp til ydelser hos Region Syddanmark:

 • Anmodning om refusion af tandlægebehandling mv., som er foretaget i andet EU land for både gr. 1 og 2 sikrede, skal fremsendes til refusion i Region Syddanmark Region Syddanmark.


Læs mere her om refusion af ydelser og varer leveret i et andet EU/EØS-land

 


Visitation og bestilling af kørsel til læge- og speciallæge for pensionister

For at komme med i ordningen skal man ringe til kommunens kørselskontor på 76 81 21 00 og oplyse, at henvendelsen vedrører kørsel til læge eller speciallæge. Ved henvendelsen vil man blive stillet nogle spørgsmål, der er relevante for kørselskontorets planlægning af kørslen.

Denne side er sidst opdateret: 24.01.2014

Kontakt Borgerservice

Vejle Kommune
Skolegade 1
7100 Vejle

Tlf. 76 81 01 74

sygesikring@vejle.dk

Henvendelser om sundhedskort dog:

Tlf. 76 81 01 56

informationservice@vejle.dk

Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark
Praksisafdelingen
"EU-refusion"
Damhaven 12
7100 Vejle

Tlf. 76 63 10 00

kontakt@regionsyddanmark.dk

www.regionsyddanmark.dk

relaterede sider