Skip navigation

EU sygesikringsbevis (Blå)

Ved længere rejser, erhvervsrejser mv. eller, hvis du har en kroniske lidelse, kan det være nødvendigt at bestille et EU-sygesikringsbevis.

BEMÆRK:

Fra 1. august 2014 kan du ikke længere få dækket udgifter til sygehjælp i udlandet med den offentlige rejsesygesikring.

I stedet kan du bruge det blå EU-sygesikringskort, der dækker udgifter i samme omfang, som den offentlige sygeforsikring i det land, du besøger.

Det betyder, at du ikke længere kan bruge det gule sundhedskort i andre EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz og i en række småstater på rejser, der påbegyndes 1. august 2014 eller senere.

Får du behov for sygehjælp under et ophold i et EU-land, Norge, Island, Lichtenstein eller Schweiz, kan du i stedet bruge det blå EU-sygesikringskort, der dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling på samme vilkår som borgerne i det land, hvor du opholder sig.

Du kan læse meget mere om dækningen med det blå EU-sygesikringskort på www.huskdetblå.dk 

 

 

Billede af EU-sygesikringsbevis
EU-sygesikringsbevis

Fakta om det blå EU-sygesikringskort

 • Det blå kort dækker på rejser i EU, EØS (Norge, Island, Lichtenstein) og Schweiz.
 • Det blå kort giver ret til samme behandling, som borgerne i det land, man rejser i.
 • Det blå kort er gratis at bestille på www.borger.dk. Man skal bruge NemID.
 • Det blå kort er dokumentation for, at man har ret til offentlig behandling.
 • Selvom man ikke har et blåt EU-sygesikringskort, er man stadig dækket, hvis man opfylder kriterierne for at få kortet.
 • Hvis man rejser uden for EU, EØS, Schweiz, Grønland og Færøerne dækker hverken det gule eller det blå kort.

 

Kontakt Borgerservice, når du ikke selv kan bestille EU-sygesikringskortet

Du kan normalt ikke selv bestille kortet, hvis du:

 • ikke er EU/EØS eller nordiske statsborger
 • er "Grænsearbejder" 
 • kun har et kildeskattenummer 
 • har bopæl i udlandet 
 • er ved at flytte til udlandet 
 • skal arbejde, studere eller modtage pension i udlandet

I disse tilfælde skal du altid kontakte Borgerservice.


Hent en App til mobilen som fortæller om EU-sygesikringsbeviset

Europa-Kommissionen har fået udviklet en ny APP, som fortæller om brugen af EU-beviset

Det er ikke muligt at bestille et blåt kort med Appen – dette skal stadig ske i de enkelte lande hos de relevante myndigheder.

Hvis du bor i Vejle Kommune kan du bestille EU-sygesikringsbeviset i selvbetjeningsområdet her på hjemmesiden.

I det nye værktøj kan du i en liste vælge et EU land og få vist informationer om, hvilken behandling og omkostning du kan forvente i de enkelte lande.

Du får også hurtig adgang til at få vist, hvor du skal henvende dig for behandling - ud fra den gps-position, hvor du befinder dig.

Endelig er der informationer om refusion efter hjemkomst og forhold, hvis kortet mistes.

Der er gratis at hente denne App, men ved første besøg skal man være opmærksom på, at der skal downloades 13 mb data.

Læs mere om Appen om EU-sygesikringsbeviset her.

 

 

Spørgsmål og svar

Nye regler fra 1. august 2014

Fra 1. august 2014 kan du ikke længere bruge det gule sundhedskort som rejseforsikring. I stedet skal du benytte det blå EU-sygesikringskort eller en privat rejseforsikring.

Hvornår er jeg dækket med det blå EU-sygesikringskort?

EU-sygesikringen dækker ved midlertidige ophold (dvs. op til 1 år) i EU og EØS-landene - det vil sige EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz - fx når du:

 • skal være på ferie
 • skal i praktik eller skal være au-pair
 • skal studere eller følge en faglig uddannelse
 • skal arbejde i udlandet. Du skal have en afgørelse fra Udbetaling Danmark om, at du er omfattet af dansk social sikring, før du kan få det blå EU-sygesikringskort
 • kortet dækker også nødvendig behandling, hvis du fx har en kronisk sygdom, og selvom du ved, du kan få behov for behandling.

Fra 1. august 2014 kan du ikke længere bruge dit gule sundhedskort som rejseforsikring. I stedet kan du benytte det blå EU-sygesikringskort eller en privat rejseforsikring.

Hvornår er jeg ikke dækket med det blå EU-sygesikringskort?

EU-kortet kan ikke bruges under ophold uden for EU og EØS-landene - det vil sige EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.

Hvis du rejser i et land, som ikke er et EU-land eller Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, bør du i stedet overveje at tegne en privat forsikring, der dækker behandling af sygdom.

EU-kortet dækker ikke planlagt behandling, hvis behandlingen er den eneste grund til rejsen til det pågældende land. Behandling, der med rimelighed kan vente, til du er tilbage i Danmark igen er heller ikke dækket.

Hvor bestiller jeg det blå EU-sygesikringskort?

Du skal bestille det blå EU-sygesikringskort digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket. Det tager 2-3 uger fra du har bestilt kortet på borger.dk, til du modtager det.

Hvem kan bestille det blå EU-sygesikringskort?

Du kan bestille det blå EU-sygesikringskort, hvis du har et CPR-nummer, bor i Danmark og er statsborger i et EU-land eller i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Du kan bestille kort til dine børn, hvis de bor på din adresse.

Hvad dækker det blå EU-sygesikringskort?

 • EU-sygesikringskortet dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, medicin m.m. under et ophold i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz
 • Sygesikringskortet dækker både akut sygdom/tilskadekomst og såkaldt 'behovsbestemt sygehjælp'. Det er lægen, der afgør, hvilken behandling der er nødvendig under opholdet. Det afhænger bl.a. af, hvor længe du skal opholde dig i landet, og hvilken behandling der er tale om
 • EU-sygesikringen dækker kun, hvis behandleren er tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. EU-sygesikringen dækker altså normalt ikke behandling på private hospitaler eller klinikker
 • EU-sygesikringskortet viser, at du har ret til de samme ydelser og på de samme vilkår som borgerne i det land, du opholder dig i. Du kan derfor komme til at betale en del af behandlingen selv, hvis det gælder for sikrede i det pågældende land.

Hvordan får jeg refunderet mine udgifter?

På Patientombuddets hjemmeside kan du finde information om brugen af EU-sygesikringskortet  i hvert enkelt EU-land, Norge, Island, Lichtenstein og Schweiz. Gem dine kvitteringer for udgifter.

Denne side er sidst opdateret: 26.08.2014