Skip navigation

Andre trafiksider

Her finder du links til andre hjemmesider med omlysninger om trafik og veje

Trafik:

Vejsektoren (Vejdirektoratet)
Her kan du finde oplysninger om vejregler, statistik, trafik- og vejteknik for fagfolk. 
 
Trafik- og Byggestyrelsen

Transport- og Bygningsministeriet

www.vejportal.dk Vejportalen giver én indgang til viden, data og selvbetjening på vej- og trafikområdet.
Bag portalen står vejmyndighederne i Danmark.

Vejdirektoratet Her kan du bl.a finde publikationer og rapporter om trafik.
 
www.trafikken.dk
Aktuelt om trafiksituationen, automatisk trafikkontrol, gode rejsemål m.m.

www.trafikken.dk/trekanten

www.trafikken.dk/østjylland

www.handicap.dk/brugerservice/parkeringsregler 
Hvordan må du parkere med handicap parkeringskort?
 
www.Vintertrafik.dk

www.skovlsne.dk
Få gode råd om snerydning

Dansk Cyklistforbund
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Her kan du finde forskningsrapporter og notater om trafik.

 
Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 
Her kan du finde rapporter og informationer om trafikulykker

www.Sikkertrafik.dk 
Rådet for Større Færdselssikkerheds hjemmeside om trafiksikkerhed.
 
www.respekt.dk 
Respekt for fart er et kursustilbud rettet mod unge bilister.
 
www.sparpaafarten.dk 
Spar på farten er et forsøg på intelligent farttilpasning.
 

 Vejr:

Meterologisk institut       

    Denne side er sidst opdateret: 29.02.2016