Skip navigation

Ofte stillede spørgsmål

Find svar på ofte stillede spørgsmål om vejforhold på Vejle Kommunes veje

 

Rydder Vejle Kommune sne på min vej?

Vinterkort

Vejle Kommune rydder sne og bekæmper glat føre på offentlige veje, stier og pladser. Vi har aftalt prioriteringen med politiet og det er fastlagt ud fra vejenes/stiernes betydning for trafikken. Vi regner vinterperioden fra 15/10 - 15/4, men særlige forhold kan evt. forlænge perioden.

 

 

Hvad gør kommunen i løbet af vinteren? Hvad skal jeg selv gøre?

Vintervej

Vejle Kommune har et vinterregulativ. Her kan du læse, hvordan vi holder veje, stier og pladser rene, og hvordan vi sørger for vedligeholdelse i løbet af vinteren.

Du kan også læse om dine pligter som grundejer til at rydde sne, bekæmpe glat føre og renholde din grund samt de tilstødende fortove, stier og andet.

Alt sammen finder du her under vinterveje.

 

 

Hvad er en privat fællesvej?

Privat fællesvej

Private fællesveje er veje, gader, broer og pladser, der uden at være offentlige, tjener som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, hvorpå vejen er beliggende, når ejendommene er i særlig eje.

 

Hvordan er reglerne for private fællesveje?

Det er grundejerne, grundejerforeningen eller vejlauget, der har ansvaret for den private fællesvej, og som skal vedligeholde den, så den er sikker at færdes på.

 

 

Jeg har set skader på veje og/eller udstyr/gadelys. Hvor anmelder jeg det?

anmeld hul i vejen

Vi sætter pris på din hjælp til at holde vores kommune pæn og ren. Du er velkommen til at fortælle os om de områder, hvor der er forhold vi kan forbedre:

Anmeld huller i vejen, ødelagte skilte, fejl på gadelys m.m. her: www.vejle.dk/givetpraj

 

 

Parkeringsautomaterne i Vejle Midtby

Parkeringsskilt

Glemt at afmelde parkering?
Hvis man har glemt at afmelde en parkering, har Vejle Kommune mulighed for at afmelde, hvis man henvender sig i god tid inden parkeringen afmeldes automatisk.
Afmeld parkering ved at ringe på tlf. 7681 2317 i åbningstiden (mandag - onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8-17 og fredag kl. 8-14).
Parkeringen vil blive afmeldt på det tidspunkt hvor kommunen modtager din besked.

Fejl på P-automaterne?
Ved fejl på en automat kan der ringes på tlf. 7681 2317 i åbningstiden (mandag - onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8-17 og fredag kl. 8-14).
Ved fejl udenfor normal åbningstid kan der ringes på til den vagthavende bypedel på tlf. 4032 9840.

Få flere oplysninger om parkering på www.vejle.dk/parkering

 

Denne side er sidst opdateret: 26.04.2016