Skip navigation

På cykel

Vi er i gang med at lave en bedre sammenhæng mellem cykelstierne for at få flere til at cykle.

Cykellrutenettet

Vi har udpeget et overordnet cykelrutenet, for at få en sikker og bedre sammenhæng mellem cykelstierne i kommunen. Vi vil gøre forholdene for cyklister bedre især på de kortere ture f.eks. mellem hjem / skole / arbejde. På længere sigt er det målet, at man kan cykle mellem flere af kommunens byer. Det overordnede cykelrutenet i kommunen fremgår af nedenstående kort sammen med ønsker til nye cykelstier.

 

Vi vil fremme cykeltrafikken

Foruden fysiske anlæg som stier og sikre stikrydsninger, har vi igangsat informations- og adfærdsændrende tiltag som ”Vejle Cykler” hvor elever fra byens skoler og virksomheder skal samarbejde om at få flere til at cykle. Alle er velkomne til at tilmelde sig projektet. Kontakt projektleder for adfærdsprojektet hvis du vil vide mere gifth@vejle.dk

Cykelbarometer på Horsensvej tæller alle cyklister der kører forbi

Vi har i øjeblikket et aktivt cykelbarometer på Horsensvej ved Vejle Sygehus. Cykelbarometeret på Fredericiavej er desværre ude af drift.

Barometeret på Horsensvej viser antal cyklister i dag med tal, samt to søjler hvor søjlen til venstre viser antal cyklister i år og den til højre viser antal cyklister foregående år.

Barometeret er tænkt som en "informationssøjle" for cyklister og andre interesserede, samtidig er det med til at sætte fokus på cyklister og måske fremme cyklisme.

Det defekte cykelbarometer står fortsat på Fredericiavej ca. 70 meter vest for Ved Vandværket, men displayet og tællemodulet virker ikke.
Der arbejdes med forskellige strategier i forhold til lette trafikkanter. Barometeret indgår i disse strategier. Når disse strategier er færdige, vil vi tage stilling til, hvad der skal ske med barometeret.

Se hvor mange cyklister der kører på Horsensvej og Fredericiavej

 

Denne side er sidst opdateret: 21.12.2016