Skip navigation

Trafiktal

For at få viden om trafikken tæller vi sammen med Vejdirektoratet på vejene. Dette danner basisviden for aktiviteter på og omkring vejnettet.

Trafiktallene bruges til:

 • Drift og vedligehold.
 • Vejarbejde på eksisterende veje.
 • Nye veje.
 • Sagsbehandling.
 • Trafiksikkerhed.
 • Trafikplaner og andre strategiske analyser i forhold til vejnettet.

Du kan se Vejle Kommunes trafiktal i kortet herunder.

 

Sådan bruger du kortet:

De runde punkter på kortet herunder markerer tællestederne. Klik på et punkt for at se trafiktallet for det pågældende sted.

Vil du se et større kort eller søge på et vejnavn, vælg ”Vis i stort vindue”. Linket finder du under kortet.

Når du klikker på et punkt i kortet, kommer der en fakta boks frem. Her viser det øverste grå felt, hvor mange tællinger der er. Det er VIGTIGT at bruge pilen, til at skifte mellem de enkelte år, da de ikke står i rækkefølge efter hvilket år der er udført tællinger. Det er måske derfor ikke det nyeste tal, man ser.

 

Alle trafiktal er årsdøgnstrafik (ÅDT). Det vil sige summen af det antal køretøjer, der passerer tællestationeren i begge retninger pr. døgn.

Herunder finder du årsdøgnstrafiktal for år 2014-2015 på kommunevejene i Vejle Kommune

Trafiktal på kommuneveje i og omkring Vejle by:

Trafiktal på kommuneveje i oplandet i Vejle Kommune:

 

Spoletællinger 

Der er fræset spoler ned i kørebanen, spolerne er viklinger af kabeltråde i bestemte mål og afstande.

 

 1. Kabelenderne tilsluttes en klemrække i et installationsskab, hvortil et tælleapparat tilsluttes.
 2. Tælleapparatet programmeres med en håndterminal (workabout).
 3. Tælleapparatet aktiverer en svag elektrisk strøm, og når et køretøjs metaldele passerer en spoles ”detektionszone” udløses et signal til tælleapparatet.
 4. Signalerne fortæller sammen med programmeringen af tælleapparatet antallet af motorkøretøjer, deres længdeklasser (alt efter køretøjsart) samt hastighed.
 5. Signalerne gemmes og hentes ud af tælleapparatet med håndterminalen, overføres til en pc'er.
 6. Dataene konverteres og indsendes til videre behandling i Vejdirektoratets tælleprogram der hedder Mastra. Vejle Kommune har pt. 90 spoletællestationer

 

Billede vedr. trafiktællinger i Vejle Kommune
Et motorkøretøj på vej hen over nogle tællespoler.
Billede vedr. trafiktællinger i Vejle Kommune

Et tælleskab med et tælleapparat, der er tilsluttet spolerne i vejen, En håndterminal (workabout) er tilsluttet tælleapparatet, denne bruges til at programmere og hente data fra tælleapparatet.  

 

Slangetællinger

 1. Der fastgøres 2 slanger med 1 meters mellemrum i kørebanen med forskellige typer beslag.
 2. I enden af slangerne placeres en ventilprop.
 3. I forreste ende tilsluttes slangerne 2 studse på et tælleapparat.
 4. Tælleapparatet programmeres med en håndterminal (Palm).
 5. Når et køretøj passerer hen over slangerne overføres luftimpulser til detektorer i tælleapparatet og impulserne gemmes.
 6. Impulserne fortæller sammen med programmeringen af tælleapparatet antallet af motorkøretøjer, deres længdeklasser (alt efter køretøjsart) samt hastighed.
 7. Disse resultater hentes ud med håndterminalen og overføres til en pc'er.
 8. Dataene konverteres og indsendes til videre behandling i Vejdirektoratets tælleprogram Mastra.
 9. Slangetællingerne laves ”ad hoc” i forbindelse med mange forskellige typer opgaver.
 

Billede vedr. trafiktællinger i Vejle Kommune
Et motorkøretøj på vej hen over slangerne, der er fastgjort til kørebanen og tilsluttet et tælleapparat.
Billede vedr. trafiktællinger i Vejle Kommune
Der fastgøres 2 slanger med 1 meters afstand på kørebanen - et tælleapparat tilsluttes.
Billede vedr. trafiktællinger i Vejle Kommune
Tælleapparatet hvor slangerne er tilsluttet opsættes og kodes med en Håndterminal (Palm).
 

Hvad er Mastra? 

Mastra er et fælles it-system mellem Kommuner og Vejdirektoratet. Det bruges til efterbehandling og opbevaring af trafiktællinger.
Man kan udtrække forskellige rapporter med trafiktal og nøgletal som f.eks. årsdøgntrafiktal, julidøgntrafiktal og gennemsnitshastighed. Fordelen er, at man får en ensartet efterbehandling uanset tælleapparattyper. Der anvendes standardiserede og anerkendte opregningsmetoder.

 

 

Vil du vide mere eller har du spørgsmål vedr. trafiktal, er du velkommen til at ringe eller skrive til:

Teknik & Miljø
Anlæg & Infrastruktur
Kontaktperson: Anna Lang
Tlf. 76 81 23 11
E-post: anlan@vejle.dk

 

Cykelbarometer


På Horsensvej er der opsat et cykelbarometer, der viser hvor mange cyklister der passager dagligt. Barometeret er tænkt som en "informationssøjle" for cyklister og andre interesserede, samtidig er de med til at sætte fokus på cyklister og måske fremme cyklisme.

Cykelbarometeret på Fredericiavej

Er defekt. Displayet og tællemodulet virker ikke.

Der arbejdes med forskellige strategier i forhold til lette trafikkanter. Barometeret indgår i disse strategier. Når disse strategier er færdige, vil vi tage stilling til, hvad der skal ske med barometeret.

 

Se hvor mange cyklister der kører på Horsensvej og Fredericiavej

Diverse øvrige tællinger:

Denne side er sidst opdateret: 15.02.2017