Skip navigation

Vedligehold og renhold

Hjælp os med at gøre Vejle Kommune ren og bedre!

Vej & Park's målsætning er at holde veje, pladser og parker pæne og rene, og få tingene til at fungere bedst muligt.

Desværre kan vi ikke være alle steder samtidig, så der kan være forhold, som vi ikke er opmærksomme på.

Derfor har vi brug for din hjælp!
Konstaterer du mangler eller fejl, så giv os endelig et praj online.

huller i vejen
 

Huller i vejene
Huller i vejene opstår ofte pga. saltning, frost, tø og vand, der trænger ned i de utætte gamle belægninger og får asfalten til at skalle af. Trafikken gør hurtigt hullerne værre, så derfor gælder det om hurtigt at få repareret hullerne.

Giv os et praj online med det samme, hvis du finder et hul der bør repareres.

Skilte og vejafmærkningen er mangelfuld
Konstaterer du fejl eller mangler ved vejskilte/færdselstavler eller er vejafmærkningen slidt af (fx manglende hajtænder, vejstriber m.m.)

Giv os et praj online med det samme 

Vejristen er stoppet
Er vejristen ud for din grund stoppet af blade og skidt, har du som grundejer pligt til at fjerne overfladisk snavs så vandet uhindret kan løbe i afløbet.

Hjælper dette ikke, så giv os et praj online med det samme 

 

Uden for normal arbejdstid henvises til vores vagttelefon:

76 81 28 50

Denne side er sidst opdateret: 04.12.2012