Skip navigation

Vinterveje

Her på www.vejle.dk/vinter fortæller vi om kommunens service og dine forpligtelser, når vintervejret rammer. Du kan også se, hvornår og hvor ofte, vi rydder sne på din vej.

Vintervejr
Vintervejret giver ofte trafikale problemer.

Gode råd til vinterkørsel

Det her skal du huske, når du skal ud på vintervejene:

 1. Orienter dig om glatføreforholdene på vejene inden du kører hjemmefra. Enten via medierne eller på Vejdirektoratets egen side Vintertrafik.dk
 2. Tag hjemmefra i god tid så du kan køre roligt og forsigtigt, hvis vejen er glat.
 3. Pas særligt på ved udsatte steder hvor der er større risiko for glatføre. Det gælder specielt ved skovstrækninger, lavtliggende områder og på og under broer.
 4. Bemærk at glatføre ikke altid kan ses. Kør derfor forsigtigt, også selv om vejen umiddelbart ser fin ud.

Trafikanterne har også mulighed for at følge med i vejenes tilstand i vinterperioden via Vejdirektoratets App.
Download app'en her. 

Rydder Vejle Kommune sne på min vej?

Vejle Kommune udfører snerydning og glatførebekæmpelse (med salt eller grus) på offentlige veje, stier og pladser efter en prioritering, der er aftalt med politiet og fastlagt ud fra vejenes/stiernes betydning for trafikken.

Kommunens veje er inddelt i 4 kategorier - vinterklasse 1, 2, 3 og 4 - hvor klasse 1 er de største kommunale veje, mens klasse 4-vejene er de mindste.

På vores kort med vinterklasser kan du se, hvilken vinterklasse din vej tilhører. Der er farver på vejene, som viser kategorien. Farvekategorierne er beskrevet i signaturforklaringen, som du finder ved at trykke på de to pile øverst i venstre hjørne af kortet.

 

 

Hvornår kan jeg forvente at vejene er ryddet?

Herunder kan du se, hvornår og hvor ofte sneplove og saltspredere kører på de enkelte vejtyper.

Klasse 1-veje  ( Statsveje og tidligere amtsveje)

Veje, som har afgørende betydning for fjerntrafik: 

 • Vi tilstræber at holde klasse 1-veje farbare alle ugens dage, døgnet rundt.

Klasse 2-veje  (Veje, stier og pladser, som har afgørende betydning for afvikling af den kollektive og gennemgående trafik)

Hovedveje og andre gennemgående veje, bybusruter og større P-pladser:

 • Vi tilstræber at holde klasse 2-veje farbare alle ugens dage (kl. 03 – 23)

Trafikcykelstier, skolestier, særlige fortove og pladser:

 • Vi tilstræber at have saltet/ryddet inden kl. 7.30 på hverdage

Klasse 3 -veje  (Veje, stier og pladser, som har afgørende betydning for afviklingen af den lokale trafik)

Bygader, gennemgående boligveje og industriveje / øvrige P-pladser, busstoppesteder og trapper:

 • Vi tilstræber at holde klasse 3-veje farbare på hverdage inden for normal arbejdstid.

Fordelingsstier:

 • Vi salter og rydder kun hovedstierne

Klasse 4 -veje  (Veje, stier og pladser, som har mindre betydning for afvikling af trafikken)

Øvrige veje og stier, herunder blinde villaveje og småveje på landet med lav almen interesse

 • Vi snerydder, salter og gruser normalt ikke klasse 4-veje
 

Dit ansvar som grundejer

Som grundejer har du ansvaret for, at der er sikker adgang til din ejendom for postbud, avisbud, renovationsarbejdere, gæster, osv. Det har følgende betydning for dig:

 • En grundejer kan kræves til ansvar, hvis der ikke er ryddet sne eller gruset.
 • Du har pligt til at rydde sne snarest muligt efter snefald. Praksis siger i tidsrummet ca. kl. 7 til kl. 22.
 • Du skal altså - snarest muligt efter, at det er blevet glat - strø grus/salt på færdselsarealet.

OBS! Dine opgaver er forskellige, alt afhængig af om din ejendom ligger ud til offentlig eller privat fællesvej. Se eventuelt kortbilag under "Reglerne" i højre side.

 

 • Ud til offentlig vej eller sti:
  • Er der adgang (adresse) til fortov og stiarealer skal du foretage renholdelse, snerydning og grusning.
  • Er der ikke vejadgang, men gående adgang til fortov og sti langs veje, som støder op til grunden, skal du foretage renholdelse, snerydning og grusning, hvis afstanden mellem skel og nærmeste belægning er mindre end 2 meter. På hjørnegrunde dog max 10 m målt fra skel.

 • Ud til privat fællesvej eller sti:
  • På fortov, stier samt veje ud til vejmidten skal du foretage snerydning og gruse eller salte, når det er glat.

Tilsyn ved manglende renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse

Kommunen fører tilsyn med, at grundejere udfører deres pligter. Hvis vi skønner det nødvendigt, kan vi lade arbejdet udføre for grundejernes regning og/eller melde sagen til politiet. Forsømmelse kan efter reglerne medføre bøde. Du kan anmelde problemer med snerydning og saltning til Teknik & Miljø - Vej & Park vejogpark@vejle.dk

 

 

 

 

Kontakt os, hvis du har yderligere spørgsmål

Har du som spørgsmål om pligternes omfang, hvilken type vej du bor ved el. lign., eller spørgsmål om den kommunale udførelse af ren- og vintervedligeholdelsen, så er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan også få en liste over de konkrete veje, der er omfattet af grundejernes forpligtelser vedr. offentlige veje.

Teknik & Miljø - Vej & Park
Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf.: 76 81 00 00
E-post:  vejogpark@vejle.dk

Denne side er sidst opdateret: 22.12.2016

Aktuelle vintermeldinger

Har vi ikke ryddet sne eller saltet?

Tjek først vores vinterkort og se om vejle Kommune skal rydde vejen og/eller bekæmpe glatføre.

Er der ikke ryddet sne eller strøet salt/grus, så giv os et praj her:

www.vejle.dk/praj

Få gode råd om snerydning

Kontakt os

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål her på siden, så kontakt os i Teknik & Miljø - Vej & Park