Skip navigation

Landbrug

Landbrugsteamet arbejder for at sikre landbrugets mulighed for udvikling. Samtidig skal kvaliteten af naturen og miljøet fastholdes eller forøges.

Køer på mark

Landbrugsteamet servicerer landbruget og borgere, med at løse myndighedsopgaver indenfor natur og miljøforhold.
 
De primære opgaver er at udarbejde miljøgodkendelser, tilladelser, anmeldelser og udføre tilsyn med landbrug:
 
Miljøgodkendelser og tilladelser
Ved ændring, udvidelse og etablering af husdyrbrug over 15 DE.
Se siden om Godkendelser efter Husdyrgodkendelsesloven 
Se siden med Afgjorte miljøgodkendelser og tilladelser 

Anmeldelser
Ved ændring, udvidelse og etablering af husdyrbrug under 15 DE, eller ændringer som kan anmeldes efter kapitel 7 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.
Se siden med anmeldelser

Tilsyn
Taget ud af en samlet mængde på ca. 3.200 landbrug i Vejle Kommune.
Tilsyn med ca. 800 erhvervsmæssige dyrehold

Tilsynskampagne
Vejle Kommune har i 2015 udført en tilsynskampagne med fokus på krav til gyllebeholdere.
Læs mere om kampagnen og dens resultater.  

Årsindberetning til Miljøstyrelsen

Kommunes indberetning til Miljøstyrelsen vedrørende miljøtilsyn og meddelte godkendelser.
Indberetning af miljøtilsyn og godkendelser 
 
Serviceniveau
Vi arbejder på, at kunne tilbyde et højt serviceniveau til landbrugserhvervet og borgerne.
Læs mere om det vedtagne serviceniveau
 
På denne hjemmeside findes relevante informationer både til landmænd og borgere. Har du forslag til forbedring af siden eller mangler du noget, så giv os din feedback via den lilla feedback-knap til højre.

Denne side er sidst opdateret: 06.04.2016