Skip navigation

Udbud på varer og tjenesteydelser

Herunder kan ses de aktuelle udbud

12.02.2017 / Hermed udbydes levering af sprogtolkning til Vejle Kommune
Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. Udbudsloven (LOV 1564 af 15/12/2015) hvilket betyder, at
enhver har ret til at afgive tilbud.

Udbuddet er opdelt i to delaftaler;
Delaftale 1, Fremmødetolkning
Delaftale 2, Videotolkning

Der kan afgives tilbud på én eller begge delaftaler.

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Bemærk, at filen ikke skal åbnes. Den skal i stedet gemmes på et lokalt drev på din computer. Filen indlæses derefter i Europa-Kommissionens elektroniske ESPD-system på internetadressen https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome. Når det ønskede sprog er valgt i systemet, vælger du ”Jeg er en økonomisk aktør” og ”Importere ESPD”. I en korrekt indlæst fil vil felterne under ”Indkøberens identitet” og ”Oplysninger om udbudsproceduren” være udfyldt af ordregiver.

Du kan læse mere om udfyldelsen af eESPD som tilbudsgiver i kapitel 3 i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om det elektroniske ESPD på http://bedreudbud.dk/files/media/documents/vejledninger/espd_saadan_virker_det.pdf

Udbudsdokumenter
Udbudsmateriale på levering af sprogtolkning (PDF fil)
Udbudsbilag A - Erklæring om solidarisk hæftelse for konsortiedeltagere (Word fil)
Udbudsbilag B - Erklæring fra anden enhed (Word fil)
Bilag 3 - Tilbudsliste­ (Excel fil)
Bilag 4 - Erklæring om arbejdsmiljølovgivning (Word fil)
Bilag 5 – Kvalitetsbeskrivelse - Fremmødetolkning (Word fil)
Bilag 6 – Kvalitetsbeskrivelse - videotolkning (Word fil)

ESPD

ESPD_Request (XML)

Frister
Der er spørgefrist d. 28. februar 2017
Indkomne spørgsmål og svar vil løbende og i anonymiseret form blive offentliggjort her på hjemmesiden og senest 6 dage inden tilbudsfristen.

Der er tilbudsfrist d. 10. marts 2017 kl. 12
Tilbuddet skal afleveres i et fysisk eksemplar samt et identisk eksemplar på usb-stik til,
Vejle Kommune
Skolegade 1
7100 Vejle
Att.: Line Bøggild, lokale 2218,
inden den i tidsplanen angivne tilbudsfrist.

Tilbud skal mærkes ”Sprogtolkning” og ”Tilbuddet må kun åbnes af Konkurrenceudsættelse.” Forsendelsen skal være lukket.

Al kommunikation vedrørende udbuddet varetages af:
Vejle Kommune
Skolegade 1
7100 Vejle
Att. Line Bøggild Mikkelsen, mail libmi@vejle.dk, telefon 7681 1729

01.02.2017 / Forpagtning af iskiosk på Ibæk Strandvej 341, 7100 Vejle.

Tilbud skal være Vejle Kommune, Natur & Friluftsliv, i hænde senest onsdag, den 22. februar 2017, kl. 12.00.

Denne side er sidst opdateret: 12.02.2016

Kontakt Konkurrenceudsættelse - Udbud

Indkøbskonsulenter:

Ejgil Knudsen tlf. 7681 1732, ejdkn@vejle.dk

Mette Brandt Sørensen, tlf. 7681 1734, mebsr@vejle.dk

Peder Van Roest Dahl, tlf. 7681 1735, pevda@vejle.dk

Lina Elkær, tlf. 7681 1736, linas@vejle.dk 

Michael Barny, tlf. 7681 1716, micba@vejle.dk

Heidi Lundsfryd Jensen, tlf. 7681 1733, heilj@vejle.dk 

Line Bøggild Mikkelsen, tlf. 7681 1729, libmi@vejle.dk 

Trine Vinding Sørensen (elev), tlf. 7681 1721, trivs@vejle.dk

Chef for Konkurrenceudsættelse:

Jacob Saxeskov, 7681 1731, jacsa@vejle.dk