Hav dette parat
 • Type af arrangement
 • Vejnavne på de veje der skal benyttes
 • Tidsinterval for afspærringen
 • Kontaktoplysninger på den ansvarlige for arrangementet
Trin for trin
 1. Log ind med NemId eller digital medarbejdersignatur
 2. Vælg type af arrangement
 3. Skriv navnet på dit arrangement
 4. Oplys hvilke veje der skal benyttes
 5. Skriv dato og klokkeslet for vejspærringen
 6. Skriv kontaktoplysninger på ansøger og kontaktperson under arrangementet
 7. Skriv eventuelle bemærkninger
 8. Send ansøgning