Skip navigation

Forny eller søg om førerkort

Information om tilladelse til taxikørsel, limousinekørsel samt sygetransport

Ansøg om førerkort

Søg om tilladelse ved at møde op i
ServiceCenter
Teknik & Miljø
Kirketovet 22
7100 Vejle

På skemaet står, hvilke bilag du skal medbringe, bl.a. straffeattest, godkendt pasfoto samt erhvervskørekort.
En række betingelser bl.a. økonomi og faglige kvalifikationer skal være opfyldt.

Du skal betale for ansøgningen og tilladelsen i Servicecentret ved Teknik & Miljø, hvorefter du får førerkortet med det samme.

Et førerkort er gældende for samme periode som kørekortet til erhvervsmæssig personbefordring.

Hvis det er første gang, du søger om førerkort

Første gang du søger om førerkort, skal du i ansøgningen vedlægge en kopi af kursusbevis fra et kursus godkendt af færdselsstyrelsen.

Du opfylder kravet om kursus, hvis du forinden ansøgningen har været vedvarende beskæftiget (min. 10 års fuldtidsbeskæftigelse) som fører af de af loven omfattede køretøjer.

Specielt vedrørende førerkort til sygetransport

Hvis ansøgeren har gennemført et kursus i befordring af bevægelseshæmmede eller en uddannelse svarende til ambulancegrunduddannelse, er der ikke krav om yderligere kursus.

Denne side er sidst opdateret: 29.09.2016

Regler

Vejle Kommune har vedtaget et reglement for taxikørsel med ikraftræden den 1. oktober 2007. Der er i dette reglement fastsat regler om bl.a. chaufførers optræden, fremtræden og pligter, vognens rengøringsstandard, betaling, tvister mellem chauffør og passagerer samt et generelt forbud mod rygning i vognen - også når der ikke er passagerer i denne.
Taxireglement

Vejle Kommune har vedtaget et regelsæt om deponering af taxitilladelser med ikrafttræden den 1. oktober 2007. Indehaveren af en taxitilladelse kan søge sin tilladelse deponeret, hvis vedkommende i længere tid er afskåret fra at udnytte tilladelsen på grund af sygdom eller andre midlertidige forhold.
Regler om deponering