Skip navigation

Ledige job

Her finder du en oversigt over ledige stillinger i Vejle Kommune

Ansøgningsfrist: 22-01-2017 23:59
Vi søger tre lærere til faste stillinger de to med tiltrædelse pr. 1. marts 2017 og den sidste med tiltrædelse pr. 1. april 2017 
 
På Firkløverskolen Give har vi et specialpædagogisk tilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Pt. har vi i alt 38 elever i tilbuddet der er opdelt i 3 aldersintegrerede hold hhv. 0.-3. årgang, 4.-6. årgang og 7.-9. årgang. 
Det er et tilbud, hvor vi fokuserer på at danne en god ramme om elevernes hele dagligdag i skolen. Der er fokus på at give både elevgruppen og den enkelte elev, hvad der er særligt brug for. Dette gælder både den personlige udvikling, det at fungere i et socialt fællesskab og den faglige indlæring. 
Vi fokuserer på at skabe et læringsmiljø, hvor eleverne trives og tager vare på hinanden. Målet er, at alle får optimale muligheder for at lære/blive så fagligt dygtige, som de kan og få gode forudsætninger til det hele liv. Vi skaber rammerne for, at vore elever kan indgå i de fællesskaber, de er en del af, og at de kan respektere hinandens styrker og svagheder. Alle elever skal forlade skolen med en høj grad af selvværd. 
 
Vi mangler to lærere på fuld tid til mellemtrinet og en lærer på fuld tid til udskolingen.  I begge tilfælde er tale om at indgå i et team, der har det fulde ansvar for opgaven med elevgruppen. Begge team har en grundstamme af erfarne og dygtige lærere og pædagoger, der har opbygget den eksisterende struktur for dagligdagen og rutinerne i arbejdet. 
Begge team har behov for at supplere sig med erfarne og dygtige lærere med stor interesse for det specialpædagogiske arbejde og med hjertet på rette sted i forhold hertil. 
 
I specialklasserækken er vi optaget af i fællesskab at implementere den nye skolereform med de traditioner og strukturer, som Firkløverskolen bygger på. Vi ser frem til at byde dig velkommen i kollega fællesskabet i specialklasserækken på Firkløverskolen Give.    
 
Om jobbet 
I forhold til undervisningsopgaven på mellemtrinnet har vi behov for specialpædagogiske kvalifikationer på følgende fagområder: 
 • dansk/læseindlæring 
 • engelsk 
 • matematik 
 • natur og teknologi 
 • idræt 
 • det praktisk musiske område 
 
I forhold til undervisningsopgaven i udskolingen har vi særligt behov for specialpædagogiske kvalifikationer på følgende fagområder: 
 • matematik 
 
Tiltrædelse d. 1. marts 2017 for stillingen i udskolingen og den ene på mellemtrinnet. Den anden på mellemtrinnet er pr. 1. april 2017. 
 
Vi forventer af dig 
At du: 
 • har faglige kompetencer inden for ovenstående fagområder 
 • har en værdsættende tilgang til elever, forældre og kolleger 
 • har humoristisk sans og lyst til at undervise 
 • er engageret og har et ønske om at indgå i et forpligtende samarbejde med dine kommende kollegaer 
 • tilgodeser børn og unges forskellige behov 
 • har god robusthed og en portion humoristisk sans 
Vi tilbyder dig 
 • en spændende skole, hvor du primært tilknyttes specialklasserækken, men har et stærkt pædagogisk fællesskab med skolens øvrige afdelinger 
 • fokus på teamarbejde og kvalitet i undervisningen 
 • dygtige og engagerede kolleger 
 • en positiv og interesseret forældrekreds 
 • en skole, hvor medarbejdernes trivsel og arbejde bliver værdsat 
 • din egen arbejdsplads i et behageligt kontormiljø sammen med dine kolleger, samt gode mødefaciliteter 
 
Ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principperne i Ny løn. 
 
Om os 
Firkløverskolen Give er en skole bestående af følgende afdelinger:  
Givskud: 0. - 6. årgang med ca. 95 elever og SFO med ca. 60 elever. Her er der aldersintegreret undervisning. 
Elkjær: 0. - 6. årgang med ca. 75 elever og SFO med ca. 50 elever. Her er der aldersintegreret undervisning. 
Ikær: 
0. - 6. årgang med ca. 345 elever i almen delen og SFO med ca. 260 elever. Her er der årgangsundervisning. 
0. - 6. årgang specialklasserækken og SFO med ca. 25 elever. Her er der aldersintegreret undervisning. 
Søndermarken: 
7. - 9. årgang med ca. 180 elever i almen delen. Her er der årgangsundervisning. 
7.- 9. årgang specialklasserækken med ca. 13 elever. Her er der aldersintegreret undervisning.  
 
Flere oplysninger 
Flere oplysninger kan fås hos skoleleder Preben Skov Christensen på tlf. 2460 3432 
 
Du kan læse mere om os på www.firkloeverskolegive.dk  
 
Ansøgningsfrist 
Vi skal have din ansøgning senest søndag d.22. januar 2017.
Vi har ansættelsessamtaler torsdag d. 26. januar 2017.  
 
Børneattest
Vi indhenter børneattest.   
 
Send din ansøgning  
Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag. 
 
Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.  
Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.  
 
Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.  

Denne side er sidst opdateret: 30.11.2016

 

Stillingsopslag på mail

Vil du have fremtidige stillingsopslag pr. e-mail? Klik her for at oprette en jobagent

 

Vejle Kommune som arbejdsplads - lær os at kende

e-introduktion - grafik

Vi har lavet en e-introduktion for nyansatte om Vejle Kommune som arbejdsplads. 
Overvejer du at søge et job hos os, er du også meget velkommen til at se den.