Skip navigation

Ledige job

Her finder du en oversigt over ledige stillinger i Vejle Kommune

Ansøgningsfrist: 19-01-2017 23:59
Er du ambitiøs på borgernes, medarbejdernes og egne vegne?   Har du viden om at give fagfaglig pædagogisk supervision? 
Hvis JA, så er stillingen som afdelingsleder på Postens vej måske noget for dig!
 
Vi søger en leder, der kan motivere og engagere i arbejdet med den pædagogiske udvikling af  læring og de aktiviteter, som borgerne tilbydes. En leder, som skaber begejstring for en ny fremtid i praksis, og som har erfaring med  forandringsprocesser.  
 
Om jobbet  
Bakkevænget er en del af bofællesskabet Postens Vej, som er en del af tilbuddene i Vejle kommune.   
 
Du vil have ledelsen af Postens vej Aktivitets- og Læringstilbud, der er dagtilbud for borgere på Postens Vej, fra andre centre og borgere, der bor i eget hjem eller ved forældre. 
Stillingen er på 37 timer. De 32 timer er ledelse og de øvrige timer er faglig pædagogisk supervision, der leveres som ressourceperson via LæringsCenter Brejning.  
 
Postens Vej er et pædagogisk tilbud, hvor det pædagogiske arbejde er forankret i neuro-pædagogik, sanseintegration, low arousal, KRAP og TEACCH. 
 
Den fagfaglige supervision vil være forankret i teoretisk & praktisk viden om neuropædagogik.  
Supervisionen foregår på centrene, der er tilknyttet Vejle kommune.   
 
Som afdelingsleder skal du bidrage til at udvikle den høje kvalitet og det pædagogiske tilbud for at sikre borgernes livskvalitet, trivsel og udvikling af kompetencer til en højere grad af  selvstændighed, indflydelse på eget liv og endnu stærkere sociale relationer.  
 
Aktivitets- og Læringstilbuddet har en kompetent medarbejdergruppe, der brænder for at skabe det bedste tilbud til borgerne. I medarbejdergruppen er der et velfungerende og åbent samarbejde.  
 
Organisatorisk placering  
Du har Postens Vejs centerleder som nærmeste leder og vil indgå i centrets ledelse, som består af 8 ledere. 
Ledelsen har et målrettet fokus på at samarbejde om ledelsen og udvikling af kerneopgaven på Postens Vej.  
I ledelsen vil du komme til at indgå i et udviklende samarbejde, hvor der er en uformel tone, et værdifuldt godt samarbejde med et grundlæggende ønske om, at man vil spille hinanden gode.  
 
Vi tilbyder dig:  
En levende og udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor der er en tydeligt defineret kerneopgave, som består af, at borgeren skal opleve at være Herre i eget hus – og har et liv i læring.  
 
Der er 
 • professionel ledersparring
 • mentorordning
 • faglig opkvalificering til kerneopgaven 
 • et forpligtende samarbejde på tværs af centrene i Vejle Kommune, hvor vi har øje for at rive siloer ned og vidensdele på tværs. Vi brænder for at være en del af det samlede handicapområde og at bidrage til den fælles udvikling, hvor borgerne har succes i eget liv. 
 • mulighed for at arbejde med ledelse, der har blik for udvikling af fremtidens innovative løsninger for at kvalificere udvikling af borgerens tilbud med det formål at skabe mere velfærd og bedre liv.  
 
Om os 
Postens Vej er et Bo-, Aktivitets- og Læringstilbud for voksne med udviklingshæmning og forskellige gennemgribende udviklingsforstyrrelser.  
Der er 5 huse og et Aktivitets- og Læringstilbud, hvor også Cafe Keller er forankret.  
 
Vores grundholdning er, at det enkelte menneske til stadighed har mulighed for at udvikle sig. Derfor arbejder vi målrettet med at øge den enkeltes grad af selvhjulpenhed, fleksibilitet og indflydelse på eget liv. Udgangspunktet er fagligt anerkendte metoder, som vi tilpasser den enkeltes individuelle behov.  
Vi har stort fokus på, at borgerne har givende og betydningsfulde relationer i som uden for Postens Vej for at højne borgernes livskvalitet og trivsel. 
 
Postens Vej er en aktiv del af Handicapområdets eget Videnscenter – LæringsCenter Brejning, hvor der er målrettet fokus på kompetenceudvikling og implementering til praksis.  
 
Dine hovedopgaver er: 
 
At sikre udvikling af borgerens kompetencer via 
 • ledelse af den pædagogiske kerneopgave 
 • kvalitetsudvikling af sammenhæng imellem § 141 handleplanen og indsatsmål 
 • dokumentation, konferencer, status, opfølgning og udvikling af effektmåling og evaluering af den pædagogiske indsats.  
 
Fagfaglig supervision 
 • levere fagfaglig supervision som ressourceperson via LæringsCenter Brejning.  
 
Arbejdsmiljø 
 •  Den fortsatte udvikling af det gode arbejdsmiljø med særligt fokus på social kapital.  
 
Administration, arbejdsplanlægning, økonomi  
 • Tilrettelæggelse af den daglige drift. 
 • Sikre at styring af ressourcer holdes inden for husets økonomi.  
 • Samarbejde med arbejdsplanlægger om arbejdsplanlægning.  
 
Vi forventer af dig:  
Faglige kompetencer: 
 • At du har en pædagogisk uddannelse gerne suppleret med en relevant lederuddannelse. 
 • At du har erfaring med ledelse af forandringer, udviklingsprocesser og udelegering  
 • At du har teoretisk og praksis erfaring med neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning. 
 • At du har erfaring med arbejdstilrettelæggelse og at styre lønforbrug inden for de tildelte ressourcer.  
 • At du har viden og erfaring om fag faglig pædagogisk supervision og er refleksiv. 
 • At du er stærk i kommunikation mundtligt som skriftligt.  
 • At du har praksiserfaring fra det sociale område og ledererfaring.  
 
Postens Vej som arbejdsplads 
Vi har fokus på medarbejdernes trivsel, mulighed for indflydelse, og en dialogbaseret samarbejdsform.  
Arbejdsdagen er præget af en anerkendende og systemisk kultur, en uformel omgangstone og en høj grad af engagement og faglig stolthed i arbejdet, hvor medarbejderne brænder for deres opgave og ønsket om at gøre en forskel.  
 
 
Ansættelsesvilkår:  
Stillingen er på 37 timer og forventes besat pr. 1. marts 2017.
Aflønning forhandles ud fra kvalifikationer med udgangspunkt i gældende overenskomst og principperne i Ny Løn. 
 
 
Flere oplysninger:  
Du er velkommen til at kontakte centerleder Hanne Frandsen på mail hfsen@vejle.dk.  Jeg vil opfordre dig til at skrive med spørgsmål. Jeg ringer tilbage til dig.  
Du er også velkommen til at ringe på telefontiden d. 10.1. kl. 15.30 – 16.30,  
Du kontakter mig på mobil 22 84 18 26. 
 
 
Links til hjemmesider:  
Du kan læse mere om os på Facebook - under Postensvej og Cafe Keller.
 
 
Ansøgningsfrist:  
Vi skal have din ansøgning senest d. 19.1.2017  
Vi holder 1. ansættelsessamtale d. 25.1.2017 og 2. samtale d. 26.1. 2017 
 
 
Vi indhenter straffeattest. 
 
Send din ansøgning   
Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.  
 
Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.  
Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.  
 
Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.  
 
Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning og jobsøg-ning til din evt. partner. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter eller skriv til bo-sætningsguide Louise Nielsen på bosaetningsguide@vejle.dk  
 

Denne side er sidst opdateret: 30.11.2016

 

Stillingsopslag på mail

Vil du have fremtidige stillingsopslag pr. e-mail? Klik her for at oprette en jobagent

 

Vejle Kommune som arbejdsplads - lær os at kende

e-introduktion - grafik

Vi har lavet en e-introduktion for nyansatte om Vejle Kommune som arbejdsplads. 
Overvejer du at søge et job hos os, er du også meget velkommen til at se den.