Skip navigation

Ledige job

Her finder du en oversigt over ledige stillinger i Vejle Kommune

Ansøgningsfrist: 22-01-2017 23:59
Børne og Unge Center Vejle Fjord, afd. Perlen søger 1 erfaren socialpædagog/netværksmedarbejder og 3 vågne nattevagter. 
 
Børne og Unge Center Vejle Fjord, afd. Perlen søger 1 erfaren socialpædagog til arbejdet som Netværksmedarbejder. Stillingen er en fast 37 timers stilling til besættelse 1. marts 2017. 
Derudover søges 3 nattevagter til faste stillinger på hver 25 timer med tiltrædelse 1.marts 2017.  
 
Afd. Perlen – tidsbegrænsede anbringelser – VEJEN FREM 
Perlen er en afdeling for børn mellem 4 – 14 år, der mistrives og som udviser betydelige kontakt-, udviklings- og adfærdsvanskeligheder. Der arbejdes målrettet på at barnet efter ½ år enten skal hjem eller i et mindre indgribende døgntilbud. 
VEJEN FREM er en målrettet og tidsbegrænset indsats i 2 faser. I fase 1 sikres barnet en midlertidig sikker base ved ½ års ophold på afd. Perlen, hvor der samtidig arbejdes med familie og netværk. I fase 2 flytter barnet hjem eller i et mindre indgribende tilbud og der arbejdes videre med de nye mestringsstrategier, der er trænet i Fase 1. 
 
Barn, familie og øvrige betydningsfulde voksne vil sammen med familierådgiver og det etablerede team fra afd. Perlen vil afdække ønsker for fremtiden og spotte konkrete udviklingspunkter, der prioriteres. 
 
Formålet er at målrette indsatsen for barnets udvikling i samspil med dets netværk; familie, slægt, venner, daginstitution, skole, fritidsaktiviteter og anskue udviklingen i sammenhæng med de sociale og økonomiske rammebetingelser, der er omkring barnet. 
 
Om jobbet som netværksmedarbejder 
Som netværksmedarbejder, vil du skulle varetage udviklingsopgaver med barnet og familie, samt opsøgning og dyrkning af netværkets ressourcer både i fase 1 og fase 2. 
Fokuspunkter vil blive spottet og prioriteret sammen med familie, familierådgiver og øvrige betydningsfulde voksne i barnet og familiens netværk på et Opstartsmøde. 
Der er en helt særlig målrettethed og systematik i arbejdet ”VEJEN FREM”. 
Der tages fat på det, der fylder for familien og det gøres i fællesskab. Herigennem skabes den tillid der er forudsætning for at kunne hjælpe familien med at få mere sunde og udviklende samspilsmønstre. 
Du skal selv tilrettelægge din arbejdstider ud fra de konkrete opgaver og kan ligge i tidsrummet kl. 7 og kl. 21. 
 
Tiltrædelse 1. marts 2017 
 
Vi forventer af dig 
 • Har erfaring med målgruppen. 
 • Har erfaring med udviklingsarbejde i familier og netværk -  
 • gerne med familieterapeutisk efteruddannelse. 
 • Kan bevare overblikket og arbejde hele vejen rundt om barnet og familien. 
 • Kan arbejde empatisk, struktureret og anerkendende.  
 • Har humor og let til smil. 
 • Kan igangsætte, følge op og afslutte udviklingsforløb i familier og netværk. 
 • Er en god og loyal teamplayer. 
 • Er god til og kan lide at formulere sig skriftligt.  
 • Er fleksibel og omstillingsparat. 
 • Kan arbejde fokuseret og målrettet. 
 
Arbejdsopgaverne vil bl.a. være at 
 • Afdække ressourcer i og sammen med familie og netværk. 
 • Arbejde udviklingsorienteret sammen med familie og netværk omkring barnet. 
 • Være medskabende i at udviklingsarbejdet foregår i et anerkendende, inddragende og ressourcefokuseret miljø, samt ved at benytte relevant viden og evidensbaserede metoder. 
 • Indgå i ugentlig sparring med øvrige netværksmedarbejdere. 
 • Indgå i tæt teamsamarbejde i den enkelte sag. 
 
Om jobbet som nattevagt  
Du møder ind, når børnene er puttede og du skal drage omsorg for de børn, der måtte vågne i løbet af natten og sikre, at de ikke holder hinanden vågne, men kommer til at sove igen. 
Du skal varetage forskellige praktiske opgaver på afdelingen, som at gøre rent, vaske tøj, hente mad i køkkenet, samt dække bord til morgenmaden og gerne med frisk bagte boller og smoothies. Du er sammen med en af dagpædagogerne med til at vække børnene, spise morgenmad med dem og sende dem afsted i skolen. 
Du har et væsentligt ansvar i at afdelingen fremstår hyggelig, opryddet og hjemlig. 
 
Du vil indgå i en personalegruppe af fagligt dygtige kolleger, med et bredt spænd af kompetencer og hvor de forskellige arbejdsfunktioner bliver værdsat som en væsentlig del af det at kunne løse kerneopgaven med børn og familier. 
Din arbejdstid er kl. 23 – 09 og bliver fordelt over 3 uger med hhv. 4  hverdage og 3 dage i weekenden. 
 
Tiltrædelse 1. marts 2017. 
 
Vi søger medarbejdere til nattevagtstillingerne 
 • der hviler i sig selv. 
 • kan rumme børn med udfordrende adfærd. 
 • kan holde sig vågne om natten. 
 • arbejder effektivt, målrettet og struktureret. 
 • kan arbejde empatisk, struktureret og anerkendende.  
 • har humor og let til smil. 
 • er en god og loyal teamplayer. 
 • er fleksibel og omstillingsparat. 
 •  
Vi tilbyder dig 
 • En velfungerende og engageret organisation i stor udvikling. 
 • En organisation der har fokus på høj faglighed og udvikling heraf. 
 • En organisation der i alle opgaver arbejder ud fra et fælles fagligt fundament bestående af formulerede menneskesyn, værdisæt og teoretiske referencerammer. 
 • Et værdisæt der bl.a. er baseret på en anerkendende tilgang, såvel i opgave, som ift. børn, unge, forældre og kollegaer. 
 • Høj grad af uddelegering.  
 • Engagerede kollegaer som forventer medspillende modspil. 
 
Ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og SL 
 
Om os 
Børne og Unge Center Vejle Fjord er en selvejende socialpædagogisk  
specialinstitution med intern skole for børn og unge i alderen 4 – 23 år med socio-emotionelle vanskeligheder og/eller hjerneorganiske
dysfunktioner. Der er driftsoverenskomst med Vejle Kommune. 
Børne og Unge Center Vejle Fjord består aktuelt af 2 døgnafdelinger med hver 6 pladser hhv.afdeling Perlen (tidsbegrænset anbringelser) og Kærnehuset (børn indenfor autismespektrumsforstyrrelser). Derudover en intern skole – Solvejskolen – normeret til 28 børn fordelt mellem interne og eksterne elever, afd. SamværsHuset, som løser opgaver med støttet eller overvåget samvær, samt et kollegium, udslusning og efterværnsopgaver og konsulentfunktioner i familier. 
Der arbejdes i et anerkendende, inddragende og ressourcefokuseret miljø, og udviklingsarbejdet tager afsæt i relevant viden og evidensbaserede metoder bl.a. systemteoretiske, narrative, kognitive og mentaliseringsbaserede referencerammer, samt Børne og Unge Centerets fælles faglige fundament – se hjemmesiden. 
 
Flere oplysninger 
For yderligere information kontakt forstander Lone Pedersen tlf. nr. 24 97 15 95 eller afd. leder Karina Arvidsen tlf. nr. 24 61 34 78. 
 
Du kan læse mere om os på www.bucvf.vejle.dk
 
Ansøgningsfrist 
Vi skal have din ansøgning senest 22. januar 2017. Vi har ansættelsessamtaler i uge 4 2017.  
Såfremt du ikke har hørt noget fra os efter 1. februar 2017 vil stillingen være besat til anden side. 
 
Børne- og straffeattest  
Vi indhenter børne- og straffeattest.   
 
Send din ansøgning  
Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag. 
 
Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.  
Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.  
 
Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.  
 
Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning og jobsøgning til din evt. partner. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter
eller skriv til bosætningsguide Louise Nielsen på bosaetningsguide@vejle.dk .  
 

Denne side er sidst opdateret: 30.11.2016

 

Stillingsopslag på mail

Vil du have fremtidige stillingsopslag pr. e-mail? Klik her for at oprette en jobagent

 

Vejle Kommune som arbejdsplads - lær os at kende

e-introduktion - grafik

Vi har lavet en e-introduktion for nyansatte om Vejle Kommune som arbejdsplads. 
Overvejer du at søge et job hos os, er du også meget velkommen til at se den.