Skip navigation

Mangfoldighed

Vi arbejder med mangfoldighed!

Om mangfoldighed i Vejle Kommune

Mangfoldighed er at bruge forskellighed og handler om at drage nytte af alle talenter og ressourcer for at sikre vækst og velfærd. "Brug forskelligheden" er samtidig én af Vejle Kommunes personalepolitiske værdier.

Målsætningen er, at vi skaber en arbejdsplads, hvor forskelligheder trives, og hvor mangfoldighed viser sig i større kvalitet i opgaveløsningen og i de opnåede resultater.

Vi ønsker at træffe beslutninger på alle niveauer med udgangspunkt i det bredest mulige værdigrundlag. Vi har med andre ord ikke fokus på mangfoldighed, fordi det er "synd for" nogen, men fordi det giver mening og skaber kvalitet i såvel det daglige arbejde som det kollegiale samarbejde.

Indenfor mangfoldighedsrammen arbejder vi med emner som ligestilling, arbejdsmiljø, trivsel og rummelighed - der skal være muligheder for alle medarbejdere uanset alder, køn, etnisk oprindelse, handicap mm.

Hvem er ansvarlig for mangfoldighedsindsatsen?

En styregruppe nedsat under HovedMED, som varetager opgaver og sikrer fastholdelse af fokus på mangfoldighed og rummelighed i forhold til de ansatte i kommunen.

Vi arbejder med indadrettede aktiviteter der dækker mangfoldigheden bredt - blandt andet køn, alder, etnicitet, uddannelsesbaggrund, familiesituation, handicaps m.v. 

 

Denne side er sidst opdateret: 23.02.2016

Vil du vide mere?