Skip navigation

Medindflydelse og medbestemmelse

Vejle Kommune lægger vægt på et tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i vores MEDudvalg

Vi har MEDudvalg på 3 niveauer - 1 HovedMED, 11 FagMED og ca. 150  lokale MEDudvalg/MEDpersonalemøder. Du kan i videoen herunder høre om hele MEDsystemet. 

Vejle Kommunes  MEDaftale 
   Bilag 1: MEDstrukturen i Vejle Kommune
   Bilag 2: Den tillidsvalgte - en værdifuld samarbejdspartner    
   Bilag 3: Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2013 
   Bilag 4: Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø 
   Bilag 5: Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne 
   Bilag 6: Procedureretningelinjer vedtaget af HovedMED 
   Bilag 7: Huskelister for MEDudvalg 
   Bilag 8: Oversigt over selvejende institutioner i Vejle Kommune

Denne side er sidst opdateret: 02.03.2016