Skip navigation

Personalepolitik

Her kan du læse om Vejle Kommunes værdier og personalepolitikker

Personalepolitiske værdier

  • Anerkendelse
  • Sig det....
  • Frie rammer
  • Synergi og netværk
  • Brug forskelligheden

Delpolitikområder

I Vejle Kommune ønsker vi, at de ansatte oplever faglige udfordringer og god trivsel. De personalepolitiske værdier udgør det fælles fundament, som de ansatte arbejder efter i dagligdagen. 

Delpolitkkerne er en rettesnor for, hvordan vi arbejder med både ansættelse, kompetenceudvikling, mangfoldighed og meget mere. Herunder kan du læse om vores delpolitikområder og gå ind og læse om hver enkelt af dem.  

Ansættelse

Habilitetsproblemer mv. ved nære relationer 

Kompetenceudvikling

Elever, studerende og praktikanter

Tjenestefrihed

Sundhed

Røg

Mangfoldighed

Vold, chikane og mobning

Fratrædelse

 


Lønpolitik 

I Vejle Kommune har vi også vores lønpolitik, der skal understøtte Vejle Kommunes overordnede personalepolitiske værdier og delpolitikker, hvilke tilsammen udgør Vejle Kommunes personalepolitik.

Udmøntning af lønpolitikken
Løndannelsen skal ske ud fra gennemsigtige og synlige kriterier, der giver mening og skaber værdi for alle. Følgende er væsentligt for Vejle Kommune:

Vi har engagerede ansatte med høje faglige og personlige kvalifikationer, der bidrager med høj kvalitet i ydelserne til gavn for borgere og brugere.
  • Vi vil tiltrække, udvikle og fastholde kvalificerede ansatte.
  • Vi vil til stadighed styrke helhedstænkning og tværfaglighed i Vejle Kommune. Både udviklingsopgaver og de driftmæssige opgaver, der får hverdagen til at hænge sammen, skal honoreres.
  • Vi vil gerne konkurrere på lønnen på særlige områder, hvor der er behov for det, f.eks. af rekrutterings- og fastholdelseshensyn.
  • Vi vil bruge resultatløn som et naturligt element i kommunens løndannelse.
  • Vi vil sikre, at kvinder og mænd får lige lønvilkår, og at lønnen afspejler indsatsen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Der kan inden for ovenstående rammer udarbejdes indsatsområder målrettet arbejdspladsernes forskellige opgaver, kultur og behov. Hvis forhåndsaftalerne giver mulighed herfor, kan arbejdspladserne tillige aftale kriterier for udmøntning af lokale lønmidler.

Vejle Kommunes Personalepolitiske værdier og delpolitikker er vedtaget i HovedMED. Lønpolitikken er vedtaget i Økonomiudvalget. 

Denne side er sidst opdateret: 09.11.2016

De personalepolitiske værdier 

P-politiske værdier