Skip navigation

Praktik i Vejle Kommune

Du kan blive praktikant ved Vejle Kommune, hvis du er i gang med at uddanne dig. Læs hvordan du kommer i betragtning.

Vejle Kommune vil gerne gerne være et attraktivt praktik- og uddannelsessted.

Det betyder, at

  • vi har veluddannede og engagerede vejledere og uddannelsesansvarlige, som sikrer et højt fagligt niveau,
  • vi tilbyder et nøje planlagt uddannelsesforløb med mangeartede opgaver og udfordringer,
  • vi forventer, at den enkelte tager ansvar for egen læring og udvikling,
  • vi har tværgående netværk for elever med henblik på deling af viden og erfaring.

Hvem kan komme i praktik?

Du kan blive praktikant ved Vejle Kommune, hvis du er i gang med en uddannelse indenfor:

  • Sygeplejerske
  • Pædagog, herunder Traniee- og Socialpædagog 
  • Offentlig administration
  • Universitetet

Derudover tager Vejle Kommune også praktikanter fra:

  • Folkeskolen
  • Handelsskolen

Baggrunden for praktikordningen

Med praktikanterne får Vejle Kommune udbygget sit netværk, der efter deres færdiguddannelse kan være oplagte til ledige stillinger i kommunes forvaltninger.

Praktikanterne medbringer, med deres baggrund fra de videregående uddannelser, en række metodiske værktøjer og teorier, som de får afprøvet i en kommunal kontekst.

Praktikanterne får et værdifuldt indblik i den kommunale verden, bl.a. i forhold til projektarbejde, evalueringer, brugerundersøgelser og fagsystemer, ligesom de har mulighed for at deltage i sagsbehandlingen helt frem til den politiske godkendelse og efterfølgende implementering.

Udgangspunktet for det gode praktikforløb i Vejle Kommune er delpolitikken om uddannelse.

Læs delpolitikken om uddannelse

Varighed

Et praktikophold i Vejle Kommune varer typisk ca. 3-5 måneder og løber i henholdsvis forårs- og efterårssemestrene. Start- og sluttidspunktet aftales individuelt mellem praktikstedet og praktikanten. Det er dog også muligt at gennemføre kortere og længere praktikophold i Vejle Kommune efter aftale mellem den relevante afdeling og den studerende. 

Økonomi

Som udgangspunkt udbetales der ikke løn eller økonomisk kompensation til praktikanter.

For praktikanter fra uddannelser, hvor praktikforløb ikke er en integreret del af uddannelsen, er der dog mulighed for at aftale en økonomisk kompensation i overensstemmelse med gældende regler. Det drejer sig bl.a. om størstedelen af de videregående uddannelser.

For praktikanter er retningslinjerne pt., at der er mulighed for at aftale kompensation for dokumenterede udgifter i det omfang, som aftales med praktikantens vejleder. Ved transportudgifter gør vi opmærksom på, at det er den billigste transportform, som kan tilbagebetales. Derudover er det praktikantens eget ansvar at få bestilt eksempelvis Ungdomskort inden praktikstart. 

Dette gælder dog ikke studerende fra uddannelser, hvor praktikken er en integreret del af uddannelsesforløbet eksempelvis studerende fra lærer- eller pædagoguddannelsen mv. Er du i tvivl om, hvorhen du skal sende din ansøgning, så send den til Koncern HR Chasa@vejle.dk  


Denne side er sidst opdateret: 13.01.2017