19.12.2016 / Vi har udsendt ejendomsskattebilletter i december 2016. Der er betalingsfrist den 5. januar 2017 for 1. rate og 5. juli 2017 for 2. rate.

Ifølge Ejendomsskattelovens § 27 stk. 2 fastsættes renten ved manglende betaling af ejendomsskatten efter Opkrævningslovens §7 stk. 2

Renten for 2017 er fastsat til 0,5% pr. påbegyndt måned.